دانلود کتاب مدیریت در عمل

تاریخ انتشار : ۲۵ شهریور ۱۳۹۶

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان مدیریت در عمل

توضیحات:

فکر کردن در خارج از چارچوب ذهنی (Out Of Box Thinking):

مدیر خوب باید بتواند علاوه بر جواب هاي استاندارد، کلیشه اي و رایج، توانایی پاسخ گویی به سوال هاي غیر عادي در مواقع بحران را نیز داشته باشد. بطوریکه به فکر کس دیگري نرسد. این نوع تفکر و پاسخ گفتن را می توانیم OOBT بنامیم که می تواند در موفقیت یک مدیر نقش بسیاري مهمی داشته باشد. سه نمونه در این ارتباط به شرح ذیل بیان می گردد که دو مثال از آمریکا و یک مثال از ایران می باشد.
زمانی که من تازه به عنوان مدیر کنترل کیفیت در شرکت LINK TECHNOLOGIES  استخدام شده بودم، پس از مدتی مشاهده کردم کمکم کاربخش هاي دیگر از جمله بخش مهندسی هم به من سپرده شده است.

هنگامیکه علت را از مدیر عامل جویا شدم ایشان گفتند چون کسی علاقمندتر و پیگیرتر و مسئولیت پذیرتر از شما در حال حاضر در شرکت نداریم. از شما می خواهم مشکلات مرتبط را حل کنید. یک روز من را صدا کرد و گفت ما قرارداد بسیار بزرگی با شرکت قبلی که شما براي آن کار می کردید در حال انعقاد داریم، ولی محصولی که براي آنها به عنوان نمونه فرستادیم نتوانسته است گواهی نامه استاندارد CSAکانادا را کسب کند و محصول از نظر این استاندارد رد شده است.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: مدیریت در عمل

نوع فایلنویسنده: مهندس فرهاد کاشانی، مهندس محمد کارگر شورکی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در کسب و کار

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۷۱

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب مدیریت در عمل

نظرات