دانلود کتاب مدیریت در کسب و کارهای خانوادگی

تاریخ انتشار : 5 سپتامبر 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان مدیریت در کسب و کارهای خانوادگی

توضیحات:

تبیین جایگاه کسب و کارهای خانوادگی
کسب و کار خانوادگی از دو سنگ بنای ” کسب و کار” و ” خانواده” به وجود آمده است. این ترکیب، سبب ایجاد هم افزایی میان ” کسب و کار” و ” خانواده” خواهد شد و از این رو است که اهمیت بیشتری پیدا می کند. مدیریت مناسب در هر یک از این سنگ بناها به صورت مستقیم بر دیگری تاثیر خواهد گذاشت و این ویژگی سبب می شود تا مفهوم جدیدی برای کسب و کار خانوادگی شکل گیرد.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: مدیریت در کسب و کارهای خانوادگی

نوع فایلنویسنده: سیدحمیدرضا عظیمی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در کسب و کار

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳۱

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب مدیریت در کسب و کارهای خانوادگی

نظرات