دانلود کتاب مرا نمی فهمی تو هم مرا نمی فهمی

تاریخ انتشار : 16 سپتامبر 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان مرا نمی فهمی تو هم مرا نمی فهمی

توضیحات:

در این میان جمعی از مردها هم با هر صحبتی که از سوی زنی درباره زن و مرد زده شود، به این اتهام که غرضی در کار هست مخالفت می ورزند و به آن تردید می کنند. اما تنها مردها نیستند که به مباحث درباره تفاوت های زن و مرد به دیده تردید نگاه می کنند. بعضی از زنها هم به دلایل معلوم نگرانند که هر بحثی درباره تفاوت های زن و مرد به طور تلویحی فرضی را بر این می گذارد که این زنان هستند که متفاوتند و با معیارهای مردها مطابقت نمی کنند. جنس مذکر طبیعی تلقی می شود و جنس مونث انحراف از معیار است.

 

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: مرا نمی فهمی تو هم مرا نمی فهمی

نوع فایلنویسنده: دبراتانن

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی مشترک

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴۴۲

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب مرا نمی فهمی تو هم مرا نمی فهمی

نظرات