دانلود کتاب مردان و زنان زمینی (روانشناسی و راهنمای دختران و پسران در روابط)

تاریخ انتشار : 30 دسامبر 2016

 

کتاب مردان و زنان زمینی (روانشناسی و راهنمای دختران و پسران در روابط)

توضیحات:

در هيچ يك از کشورهاي پيشرفته جهان محدوديتي براي روابط بين دختران و پسران تعريف نشده است ولي در اغلب کشورهاي در حال توسعه و عقب افتاده به اين روابط به ديد يك تابوي نگاه مي شود . به راستي شايد پيشرفت بعضي کشورها به دليل اين آزادي و قانونمند کردن پيش پا افتاده ترين نياز هر انساني است . در کشور ما روابط بين دختران و پسران اغلب به صورت مخفي از ديد خانواده ها انجام مي گيرد و البته قانون بسته جامعه هم مزيد بر علت است تا اين روابط حتي براي جوانان هم به صورت کاري عجيب و دور از ذهن و همراه با هيجان و ريسك صورت گيرد . اگر از مسايل و موانعي که جامعه و خانواده با تعصبات و خرافات و جهالت خود براي جوانان به وجود آورده است بگذريم، به مسئله ديگري پي ميبريم که نداشتن منابع گاهي دهنده به جوانان براي وارد شدن در اين روابط است، روابطي که به دليلي آگاهي نداشتن شخص به شكست، نا اميدي و حتي افسردگي جوانان تبديل مي شود .

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: مردان و زنان زمینی (روانشناسی و راهنمای دختران و پسران در روابط)

نوع فایلنویسنده: ناشناس

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی مشترک

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳۷

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

 دانلود مستقیم و رایگان کتاب مردان و زنان زمینی (روانشناسی و راهنمای دختران و پسران در روابط)

نظرات