دانلود کتاب مروری بر تحقیقات بازاریابی

تاریخ انتشار : ۱۴ شهریور ۱۳۹۶

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان مروری بر تحقیقات بازاریابی

توضیحات:

در ابتدا هدف بازاریابی، پیدا کردن تکنیکهایی براي افزایش فروش بود و فهم و درك مشتریان هیچ جایگاهی در بازاریابی نداشت اما با گذر زمان و پیشرفت تکنولوژي تولید و پیشی گرفتن تولید کالاها و عرضه نسبت به تقاضا، مدیران بازاریابی به طور فزایندهاي به اهمیت فهم و درك مشتریان پی بردند. امروزه تمامی شرکتهاي پیشرو در عرصه تولید و تجارت، جهت اثر بخشی بازاریابی از مجموعهاي از فنون تحقیقات بازاریابی بهره میگیرند و تحقیقات بازاریابی یکی از قوي ترین و موثر ترین ابزارهاي تصمیم سازي براي مدیران بازاریابی به شمار میرود. در گذشته تحقیقات بازاریابی عبارت بود از روش جمع آوري و تجزیه و تحلیل اطلاعات براي کمک به مدیران در اخذ تصمیمات مطلوب بازاریابی اما از دهه ۱۹۹۰ به این طرف تحقیقات بازاریابی یکی از اجزاي مکمل مراحل تصمیم گیري تلقی میشود

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: مروری بر تحقیقات بازاریابی

نوع فایلنویسنده: علی آزادگان

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در کسب و کار

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵۰

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب مروری بر تحقیقات بازاریابی

نظرات