دانلود کتاب معیارهای ازدواج موفق

تاریخ انتشار : ۲۵ شهریور ۱۳۹۶

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان معیارهای ازدواج موفق

توضیحات:
آیا این ممکن است که یک ازدواج موفق به یک زندگی مشترک ناموفق ختم شود؟ این موضوع بستگی دارد که ازدواج موفق از دیدگاه طرفین چه تعریفی داشته و چگونه شکل گرفته است. اغلب ازدواج های مبتنی بر عشق و بدون شناخت کافی از طرف مقابل شاید در اوایل، یک ازدواج موفق باشد اما همان طور که گفتم داشتن یک زندگی موفق را تضمین نمی کند و بحث ها و بگومگوها و دعواها مدت کوتاهی پس از ازدواج آغاز می شود. از طرفی یک ازدواج موفق زمانی به یک زندگی موفق ختم می شود که زن و شوهر مهارت حل مساله و همدلی را بیاموزند و در زندگی مشترک آنها را به کار بگیرند. ببینید، ما باید یاد بگیریم به مسایل از دیدگاه فرد مقابل نگاه کنیم، به احساسات و خواسته های طرف مقابل احترام بگذاریم، زمانی که عصبانی هستیم روی خواسته هایمان پافشاری نکنیم، با بروز کوچک ترین مشکلی یک گفت وگوی منطقی داشته باشیم، به جای شنیدن، مهارت گوش کردن را یاد بگیریم و در زندگی مشترک مان گذشت کنیم و مسایل جزیی و پیش پاافتاده را به جنجال و کشمکش تبدیل نکنیم .

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: معیارهای ازدواج موفق

نوع فایلنویسنده: ناشناس

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی مشترک

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۲

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب معیارهای ازدواج موفق

نظرات