دانلود کتاب مقدمه ای بر روابط عمومی

تاریخ انتشار : 7 آوریل 2017

 

کتاب مقدمه ای بر روابط عمومی

توضیحات:

روابط عمومی به عنوان یک علم دارای اصول منطقی، نظریه، الگو و معرفت شناسی بوده و از قدرت پیش بینی نتایج و ظزفیت بسیار بالا برای سازماندهی روابط اجتماعی و بهبود عملکرد سازمان های اجتماعی برخوردار است. این توانمندی زمانی قابلیت و بروز بیشتری را می یابد که نظام های حاکم بر جامعه از یک نظام باز تبعیت کنند، در این صورت، توان و قدرت عمل روابط عمومی به حداکثر می رسد و به تعالی بخشیدن روابط اجتماعی کمک می نماید. شایسته نیست که ارتباطات مردم با سازمان ها سرد و عاری از مهر و رغبت باشد.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: مقدمه ای بر روابط عمومی

نوع فایلنویسنده: زهرا کاظم پور- دکتر حسن اشرفی ریزی- عظیمه السادات عبداللهی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۰۳

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب مقدمه ای بر روابط عمومی

نظرات