دانلود کتاب موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان

تاریخ انتشار : ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان

توضیحات:

ماده ۷٫ پیمانکار
پیمانکار شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده ی پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می باشند.
ماده ۸٫ مدیر طرح
مدیر طرح، شخص حقوقی است که به منظور مدیریت اجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین دشه در اسناد و مدارک پیمان از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود.
ماده ۹٫ مهندس مشاور، مهندس ناظر
الف) مهندس مشاور، شخص حقوقی یا حقیقی است که برای نظارت بر اجرای کار در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان از سوی کارفا به پیمانکار معرفی می شود.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان

نوع فایلنویسنده: ناشناس

نوع فایلموضوع کتاب: کتاب های عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۷۷

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان

نظرات