دانلود کتاب میل جنسی و فرونشانی آن در جوامع نامتمدن

تاریخ انتشار : 20 سپتامبر 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان میل جنسی و فرونشانی آن در جوامع نامتمدن

توضیحات:

روانکاوی زاده حرفه پزشکی است و نظریه های آن بیشتر روانشناسیانه است، اما با دو شاخه دیگر دانش- زیست شناسی و جامعه شناسی- پیوندی نزدیک دارد. شاید یکی از شایستگی های ویژه روانکاوی فراهم آوردن پیوند دیگری میان این سه رشته دانش بشری باشد. نظریه های روانشناسایه فروید- نظریه های ستیزه، فرونشانی میل جنسی، ناخودآگاه و تشکیل عقده ها استادانه ترین بخش روانکاوی را تشکیل می دهند و سرتاسر زمینه آن را می پوشانند.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: میل جنسی و فرونشانی آن در جوامع نامتمدن

نوع فایلنویسنده: برانیسلاد و مالینوفسکی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی مشترک

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۶۵

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب میل جنسی و فرونشانی آن در جوامع نامتمدن

نظرات