دانلود کتاب نکته های کوچک زندگی ۱

کتاب نیل مرکز رایگان کتاب موفقیت

کتاب نکته های کوچک زندگی ۱

توضیحات:

بی هیچ علت خاصی بگذار بهت خوش بگذرد.

هر وقت احساس کردی استحقاقش را داری درخواست ارتقا کن.

در مبارزه ضربه اول را بزن، محکم هم بزن.

قرض هایت را زودتر پی بده

بعضی اوقات به دیگران یاد بده

بعضی اوقات از دیگران یاد بگیر

آن چه را بچه ها به حراج گذاشته اند بخر

یک بار در زندگی اتومبیل کروکی بخر

دوچرخه سواری کن

سلامتی را دست کم نگیر

 

 

خصوصیات این کتاب

 پایایینام کتاب: نکته های کوچک زندگی ۱

نوع فایلنویسنده: اچ جکسون براون

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۷۸

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

 دانلود مستقیم و رایگان کتاب نکته های کوچک زندگی ۱

نظرات