دانلود کتاب نکته های کوچک زندگی ۲

کتاب نیل مرکز رایگان کتاب موفقیت

کتاب نکته های کوچک زندگی ۲

توضیحات:

وقتی برای قرض گرفتن پول نزد شخصی می روی مرتب لباس بپوش.

یادت باشد که محبت همه کس را تحت تاثیر قرار می دهد.

در مورد مردم به خاطر بستگانشان قضاوت نکن

از هر فرصتی که باعث می شود در کارت بیشتر پیشرفت کنی حداکثر استفاده را بکن.

نگذار اختلافی کوچک به یک دوستی عمیق لطمه بزند.

همیشه از خودت عکس داشته باش و هر سه سال یکبار از خودت عکس بگیر.

خصوصیات این کتاب

 پایایینام کتاب: نکته های کوچک زندگی ۲

نوع فایلنویسنده: اچ جکسون براون

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۸۳

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

 دانلود مستقیم و رایگان کتاب نکته های کوچک زندگی ۲

نظرات