دانلود کتاب هفت گام طراحی زندگی موفق

تاریخ انتشار : 17 دسامبر 2016

کتاب نیل مرکز رایگان کتاب موفقیت

کتاب هفت گام طراحی زندگی موفق

توضیحات:

هدف های بلند مدت:
این هدف ها نهایت رویاها، پیشرفت ها و درجات موفقیتی هستند که آرزوی آن ها را داریم. هدف های بلندمدت هر فرد، نمای کلی زندگی او را بیان می کنند و خط سیر او را در این جهان نشان می دهد. هدف های بلندمدت، حاصل زندگی شخصی را نشان می دهند و چهارچوب عملکرد او را مشخص می کنند. نقش هدف های بلند مدت در هدف یابی، همان نقش اسکلت و استخوان بندی در بدن است.

خصوصیات این کتاب

 پایایینام کتاب:  هفت گام طراحی زندگی موفق

نوع فایلنام نویسنده: مدیر روز

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۸

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

 دانلود مستقیم و رایگان کتاب هفت گام طراحی زندگی موفق

نظرات