دانلود کتاب همجنس گرایی ( تحلیلی در جامعه شناسی تکاملی)

تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱۳۹۶

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان همجنس گرایی ( تحلیلی در جامعه شناسی تکاملی)

توضیحات:

در میان رفتارهای جانوران پیچیده سر می زند، آمیزش جنسی احتمالا ” مهمترین” رفتار است. یعنی بخش عظیمی از فشارهای تکاملی بر این رفتار تمرکز یافته و شبکه ای پیچیده و بزرگ از رفتارها و ویژگی های ریختی در پیوند با آن شکل گرفته و تنظیم شده اند. در واقع تنها رفتار تغذیه ای شکار/ گریز است که از نظر اهمیت و اثرگذاری با آمیزش جنسی قابل قیاس است.
در آدمیان که پیچیده ترین مغز را در کل جانوران دارند، پیچیده ترین الگوی رفتار جنسی نیز دیده می شود. در انسان رفتار جنسی از هدف تکاملی اش که تولید مثل باشد مستقل شده.

 

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: همجنس گرایی ( تحلیلی در جامعه شناسی تکاملی)

نوع فایلنویسنده: شروین وکیلی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی مشترک

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۵۷

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب همجنس گرایی ( تحلیلی در جامعه شناسی تکاملی)

نظرات