دانلود کتاب هنر درمانی

تاریخ انتشار : 16 دسامبر 2016

کتاب نیل مرکز رایگان کتاب موفقیت

کتاب هنر درمانی

توضیحات:

در کتاب هنر درمانی دکتر بهنام اوحدی شرح می دهند که چطور از هنر برای درمان بیماریهای روحی و روانی استفاده می شود . از آن جا که آثار هنری که در راستای درمان از آن ها سود جسته می شود ، فقط به دلیل ارزش ارتباطی فوریشان ارزیابی می شوند ، بر رشد کامل آثار هنری معنایی ، پافشاری نمی شود . روش های هنری ای که به تعبیر و تفسیر خود به خود می انجامد ، به این پشتوانه و امید ارائه شده اند که درون مایه های ناخودآگاه ذهن بند سانسور رها شوند . درمان از راه تداعی های کلامی و جمع بندی آن ، مورد تفسیر قرار می گیرد .
با پایان پذیرفتن سری مقالات ” فیلم (سینما) درمانی” که در آن ها به گونه ای مفصل به چیستی و چگونگی این سویه ی روان درمانی، یعنی شتاب بخشیدن به روان درمانی شناختی- رفتاری و تحلیلی با فیلم ها و انیمیشن های سینمایی پرداختم، اکنون جای آن دارد تا پیش از پرداختن به مبحث راهبردی و پر اهمیت ” دارو درمانی” در روانپزشکی ، به گونه ای دیگر از روان درمانی بپردازیم.

 

خصوصیات این کتاب

 پایایینام کتاب: هنر درمانی

نوع فایلنام نویسنده: دکتر بهنام اوحدی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۸

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

 دانلود مستقیم و رایگان کتاب هنر درمانی

نظرات