دانلود کتاب واقعیت درمانی

تاریخ انتشار : 25 دسامبر 2016

 

کتاب واقعیت درمانی

توضیحات:

نظریه واقعیت درمانی گلاسر

واقعیت یعنی حقیقت ، یعنی تشخیص درست از نادرست، تشخیص حق از باطل ، واقعیت یعنی هر نوع تجربه. واقعیت درمانی مجموعه ای از اصول نظری و عملی است که در دهه ۲۵۹۱ میلادی به وسیله ویلیام گلاسر مطرح شد. ودرسال ۲۵۹۹ میلادی مبانی آن در کتاب واقعیت درمانی به طریق منسجم و سازمان یافته ای انتشار یافت. واقعیت درمانی برآن است با توجه به مفاهیم واقعیت ٬مسئولیت و اموردرست و نادرست در زندگی فرد ٬ به رفع مشکلات او کمک کند. واقعیت درمانی بر این فرض استوار است که ما در برابر رفتاری که انتخاب می کنیم، مسئولیم، به دلیل این که تمامی مشکلات ما در زمان حال وجود دارند. واقعیت درمانی زمان بسیار اندکی را به گذشته اختصاص می دهد. گلاسر معتقد است که تنها چیزی که ما قادریم آن را کنترل کنیم رفتار کنونی ماست. ممکن است که گذشته در آنچه هم اکنون هستیم تاثیرگذار بوده باشد اما ما قربانی گذشته نیستیم مگر این که خود اینگونه انتخاب کنیم.

 

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: واقعیت درمانی

نوع فایلنویسنده: فاطمه شعیبی

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶۱

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

 دانلود مستقیم و رایگان کتاب واقعیت درمانی

نظرات