دانلود کتاب پژوهشنامه ۳۲ فرهنگ و کارآفرینی

تاریخ انتشار : 21 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان پژوهشنامه ۳۲ فرهنگ و کارآفرینی

توضیحات:
خلاقيت از صفت هاي خدايي است كه مي تواند در كارآفريني و پيشبرد اهداف مؤثر باشد، لذا مي توان ادعا كرد تا فردي ويژگي هاي افراد خلاق را در خود تقويت نكند، نمي تواند به عرصه كارآفريني وارد شود .
پرورش خلاقيت هر چه از سنين پايين تر دنبال شود، با موفقيت بيشتري همراه خواهد بود ؛ زيرا نوجواني سني است كه هنوز ذهن به رو ش هاي قديمي عادت نكرده و براي تجربه هاي ابتدايي و ساده به دنبال راه حل است.
در تعريف خلاقيت در مي يابيم كه خلاقيت به وجود آوردن پديده هاي جديد نيست، بلكه دست يافتن به راه هاي جديدتر و بهتر با استفاده از همان منابع موجود است كه در اختيار همگان است. اين امر ، نوآوري و در نهايت كارآفريني را به ارمغان مي آورد و چارچوب هاي فكري را از همان ابتدا به نگريستن جهان از دريچه هاي تازه تر عادت مي دهد.

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: پژوهشنامه ۳۲ فرهنگ و کارآفرینی

نوع فایلنویسنده: رضا صالحي اميري

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در کسب و کار

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۹۹

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب پژوهشنامه ۳۲ فرهنگ و کارآفرینی

نظرات