دانلود کتاب چرا باید خلاقیت را یاد بگیریم؟

تاریخ انتشار : 10 دسامبر 2016

کتاب نیل مرکز رایگان کتاب موفقیت

کتاب  چرا باید خلاقیت را یاد بگیریم؟

توضیحات:

همه ی ما خودمان را مبرا از نادانی می دانیم در حالی که عمل ما و نحوه ی کاری که انجام می دهیم چیز دیگری را می گوید. ما کار انجام می دهیم اما بدون اندک پشتوانه ی فکری. ما کار انجام می دهیم اما برای اینکه فقط انجامش داده باشیم و این یعنی رفع تکلیف.
ما کار انجام می دهیم، هزینه هم می دهیم اما بدون اندک خلاقیتی.
ما کار انجام می دهیم …..

خصوصیات این کتاب

 پایایینام کتاب:   چرا باید خلاقیت را یاد بگیریم؟

نوع فایلنام نویسنده:  محمدامین ضیا عابدینی

نوع فایلموضوع کتاب: روانشناسی و موفقیت

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۵

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

 دانلود مستقیم و رایگان کتاب   چرا باید خلاقیت را یاد بگیریم؟

نظرات