دانلود کتاب چهارراه پولسازی

تاریخ انتشار : ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان چهارراه پولسازی

توضیحات:
در جدول گردشی پول شما در کدام قسمت قرار دارید؟
آیا حق شماست که آنجا باشید؟
آیا شما از نظر مالی در وضعیت خوب و آرامی به سر می برید؟ جدول گردشی پول برای شما طراحی شده است. اگر می خواهید آینده خود را در زمان حال کنترل کنید باید با تمامی اجزای این جدول آشنا شوید و حرکت از یک بخش به بخش دیگر را یاد بگیرید. این جدول دارای چهارخانه یا ربع می باشد که چهار گروه از افراد را در خود جای می دهد.
هر یک از ما در هر شرایطی از زندگی مان فقط می توانیم در یک بخش یا خانه از این جدول قرار بگیریم.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: چهارراه پولسازی

نوع فایلنویسنده: رابرت کیوساکی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴۰

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب چهارراه پولسازی

نظرات