دانلود کتاب چگونه دنیایی سالم تر و پیشرفته تر داشته باشیم؟

تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱۳۹۵

 

کتاب چگونه دنیایی سالم تر و پیشرفته تر داشته باشیم؟

توضیحات:

به راستی تا چه میزان زندگی برای ما رضایتبخش است؟ تا چه میزان فقز و گرسنگی و بیماری را میتوان تحمل کرد؟ ایا دیگر کافی نیست؟ اگر کمی دقت کنیم، نعمت ها و منابع بسیار زیادی در این جهان وجود دارد، پس چرا اکثریت جمعیت جهان در فقر و گرسنگی به سر می برند؟ علاوه بر آن چرا وضعیت جهان برای تمامی موجودات زنده به نقطه بحرانی رسیده؟ پس به این نتیجه میرسیم که یک مشکل اساسی در کار است ، چرا که بیش از ۴ میلیارد سال از عمره کره زمین میگذرد.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب:  چگونه دنیایی سالم تر و پیشرفته تر داشته باشیم؟

نوع فایلنویسنده: معین قهرمانی

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۰۰

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب چگونه دنیایی سالم تر و پیشرفته تر داشته باشیم؟

نظرات