دانلود کتاب چگونه زن ذلیل باشیم

تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۳۹۵

 

کتاب چگونه زن ذلیل باشیم

توضیحات:

برای اینکه زن ذلیل خوبی باشیم کافی است به ۱۵ قانون زیر که ساخته و پرداخته ذهن زنان است، توجه نموده و آن ها را به دقت رعایت کنیم.
۱- زن، همیشه قوانین را وضع نموده و تصویب کند.
۲- امکان ندارد مردی تمام قوانین را بداند.
۳- چنانچه زن شک ببرد که مردم تمام یا برخی قوانین را می تواند، می تواند بلافاصله قوانین را تغییر دهید.
۴- زن هرگز اشتباه نمی کند.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب:  چگونه زن ذلیل باشیم

نوع فایلنویسنده: ناشناس

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

 دانلود مستقیم و رایگان کتاب چگونه زن ذلیل باشیم

نظرات