دانلود کتاب کارآفرینی ۳

تاریخ انتشار : ۱۷ شهریور ۱۳۹۶

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان کارآفرینی ۳

توضیحات:

برای موفقیت تعاریف زیادی موجود است. در اینجا برای شناخت بیشتر فقط به مهم ترین آنها اشاره می شود:
* موفقیت عبارت است از بالفعل کردن استعادهای نهانی که در وجود هرکس نهفته است. آدمی با این استعدادها به دنیا می آید بزرگ می شود و باید آن ها را تمام و کمال در راه هدف و منظوری که او را شاد و خرسند می کند به کار ببرد.
* موفقیت عبارت است از دستیابی به هدفی که در نظر انسان است و با رسیدن به آن هدف برای خود موقعیت و اعتباری کسب می کند.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: کارآفرینی ۳

نوع فایلنویسنده: دکتر محمود احمد پور داریانی، دکتر محمد عزیزی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در کسب و کار

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۵۷

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب کارآفرینی ۳

نظرات