دانلود کتاب کارآفرینی

تاریخ انتشار : 21 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان کارآفرینی

توضیحات:
سخت کوشی به شیوه هوشمندانه کلید جسارت است. به منظور ارائه راه حل برای موضوعات مختلف و تکمیل پروژه به مقدار زیادی انرژی فکری و جسمی نیاز است. برای اینکه این انرژی به صورت پایدار و همیشگی وجود داشته باشد باید ذهن ، فکر و همه حس های دیداری، شنیداری، لامسه، بویایی، چشایی و حتی حس ششم خود را تحریک کرده به گونه ای که همه ی آن ها را جهت شناسایی نیازها در همه ی موقعیت ها و شرایط زندگی همیشه آماده و گوش به زنگ نگه داریم.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: کارآفرینی

نوع فایلنویسنده: احمد نیکوکاران

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در کسب و کار

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳۲

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب کارآفرینی

نظرات