دانلود کتاب کار و پیشه و پول

تاریخ انتشار : ۱۴ شهریور ۱۳۹۶

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان کار و پیشه و پول

توضیحات:


كار و پيشه چيست؟.. چرا بايد هركسي از ما كاري يا پيشه اي پيش گيرد؟.. در پاسخ اين پرسشها بايد گفت : آفريدگار چون آدميان را آفريده زمين را ميهن آنان گردانيده و آنچه براي زيستن نيازمندند، و يا براي خوشي يا شلپ كامي مي خواهند، پاردهايش (موادش) را در زمين  يا بهتر گوييم در گيتي گزارده است كه آدميان بايد بكوشند و رنجي بخ ود دهند و هر آنچه نيازمندند يا ميخواهند ببسيجند و بتوزند .

مثلابراي خوراك گندم و جو و برنج و ديگر دانگيها بكارند كه چون هنگامش رسيد بدروند و بكوبند و دانه هايش جدا گردانند و با آرد كردن و پختن خوراك آماده گردانند . همچنان بوته هاي خربزه و هندوانه و خيار و درختهاي سيب و زردآلو و تاكهاي انگور و بسيار مانند اينها را بكارند و بپرورند و از ميوه هاي آنها شلپ كام و برخوردار باشند . براي پوشاك و گستراك از پشم چهارپايان و از پنبه اي كه بكارند و از هرچه تواند بود پارچه بافند و رخت دوزند و يا فرش بافند و زير پا اندازند . براي نشيناك خانه از سنگ و آجر و چوب و ديگر چيزها بنياد گزارند . براي رهيدن از بيماريها از گياهها و درختها و از هرچه تواند بود دارو پديد آورند . از سنگ و فلز و چوب، افزار و كاچال سازند .

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: کار و پیشه و پول

نوع فایلنویسنده: احمد کسروی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در کسب و کار

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳۸

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب کار و پیشه و پول

نظرات