دانلود کتاب کاشت موی طبیعی

تاریخ انتشار : 3 ژانویه 2017

 

کتاب کاشت موی طبیعی

توضیحات:

مو از جمله عواملی است که در روابط اجتماعی افراد بسيار مؤثر بوده تا جايی که موجب قضاوت و پي شداور یهايی نسبت به ديگران شده و به همين دليل پاکيزگی و خو شحالت بودن مو دارای اهميت زيادی برای انسان می باشد. از سوی ديگر از دس تدادن مو غالباً موجب استرس و فشار عاطفی شديد گرديده ب هطوري که اکثر افراد طاس به دليل از دست دادن موهايشان در اضطراب به سر برده و نگران طعن ههای اطرافيان می باشند. همه اين مسايل موجب شده است که انسان هميشه در جستجوی راهی برای رفع طاسی بوده و در اين ميان داروها و وسايل زيادی به وجود آمد هاند که بسياری از آنها نه تنها جنبه شيادی و کلاه برداری داشته بلکه موجب آسيب های زيادی به پوست و مو می گردند که بعضاً قابل جبران نمی باشند.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: کاشت موی طبیعی

نوع فایلنویسنده: علی وفائی

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۸۸

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

 دانلود مستقیم و رایگان کتاب کاشت موی طبیعی

نظرات