دانلود کتاب کوچک رضایت

تاریخ انتشار : 13 دسامبر 2016

کتاب نیل مرکز رایگان کتاب موفقیت

کتاب کوچک رضایت

توضیحات:

این کتابی برای نگاه سرسری و کنارگذاشتن نیست. همچنین در مورد فلسفه عمومی یا پندهای زندگی هم نیست. پس این کتاب برای چیست؟ این یک کتاب کاربردی است. و هدف این است که شما:
۱٫ یک ساعت وقت گذاشته و آن را به صورت کامل مطالعه کنید.
۲٫ بلافاصله به گام های عملی ارائه شده، عمل کنید.
۳٫ برای چند دقیقه در روز مهارت ها را تمرین کنید. در زمانی کوتاه، به مهارتهایی دست خواهید یافت که به شما کمک می کند تا خرسند باشید، کمتر عصبی شوید و تنش را از زندگی خود بکاهید.

خصوصیات این کتاب

 پایایینام کتاب:  کتاب کوچک رضایت

نوع فایلنام نویسنده: لئوبابوتا

نوع فایلموضوع کتاب: روانشناسی و موفقیت

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶۱

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

 دانلود مستقیم و رایگان کتاب کوچک رضایت

نظرات