دانلود کتاب گذری بر جامعه شناسی شناخت

تاریخ انتشار : 2 ژانویه 2017

 

کتاب گذری بر جامعه شناسی شناخت

توضیحات:

جامعه شناسی شناخت، علمی است که: روابط متقابل و مناسبات انواع زندگی اجتماعی با انواع شناخت ها و دانش ها را نشان می دهد. اجازه دهید برای اینکه بیشتر با طرح این موضوع آشنا شویم، مساله “دانش دانش” را با پذیرفتن یک مساحمه در ردیف های زیر مشاهده کنیم:
۱-شناخت شناسی
۲-جامعه شناسی شناخت

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: گذری بر جامعه شناسی شناخت

نوع فایلنویسنده: مرتضی رضوی

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۸۹

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

 دانلود مستقیم و رایگان کتاب گذری بر جامعه شناسی شناخت

نظرات