دانلود کتاب گوهر نجابت

تاریخ انتشار : ۲۵ شهریور ۱۳۹۶

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان گوهر نجابت

توضیحات:

زن در تفکر غرب و یونان

در تفکر غربی همیشه یک نامعادله، از اوّل تاریخ تا حالا بوده و آن هم این است که: «زن برابر با انسان نیست! ”  شما وقتی به فرهنگ یونان مراجعه میکنید که مادرِ غرب و ریشۀ تفکر غربی است، در دایرةالمعار فها، صدها اسم از دانشمندان یونان می بینید. چرا اسم یک زن بین این دانشمندان نیست؟! میدانید ریشه اش چیست؟ چون اصلاً در تفکر یونان، زن را انسان حساب نمی کردند! آنها موجودات را اینگونه طبقه بندی میکردند: ۱٫ جمادات؛ ۲٫ نباتات؛ ۳٫ حیوانات؛ ۴٫ انسان.]در نهایت هم معتقد بودند[ بین انسان و حیوانات، موجوداتی هستند که به آنها زنان می گویند. یعنی زن را برزخ بین انسان و حیوان میدانستند!

 

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: گوهر نجابت

نوع فایلنویسنده: جعفرحسن زاده

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی مشترک

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۳۰

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب گوهر نجابت

نظرات