دانلود کتاب اشعار سهراب سپهری

تاریخ انتشار : 7 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان اشعار سهراب سپهری

توضیحات:
دیر گاهی است در این تنهایی
رنگ خاموشی در طرح لب است
بانگی از دور مرا می خواند
لیک پاهایم در قیر شب است
رخنه ای نیست دراین تاریکی
در و دیوار به هم
پیوسته
سایه ای لغزد اگر روی زمین
نقش وهمی است ز بندی رسته
نفس آدم ها
سر به سر افسرده است
روزگاری است دراین گوشه پژمرده هوا
هر نشاطی مرده است
دست جادویی شب
در به روی من و غم می بندد
می کنم هر چه تلاش
او به من می خندد
نقشهایی که کشیدم در روز
شب ز راه آمد و با دود اندود
طرح هایی که فکندم در شب
روز پیدا شد و با پنبه زدود
دیرگاهی است که چون من همه را
رنگ خاموشی در طرح لب است
جنبشی نیست دراین خاموشی
دست ها پاها در قیر شب است

 

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: اشعار سهراب سپهری

نوع فایلنویسنده: ناشناس

نوع فایلموضوع کتاب: کتاب های عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۱۱

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب اشعار سهراب سپهری

دانلود کتاب صد میدان

تاریخ انتشار : 7 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان صد میدان

توضیحات:
و گویندگان این علم سه مردانند: یكی اهل تحقیق، و دیگر اهل سماع، و سدیگر اهل دعوی. محقق از یافت نور بر سخن وی پیدا، و اهل سماع از سماع بیگانگی بر سخن وی پیدا، و اهل دعوی بر دعوی وحشت و بی حرمت بر سخن وی پیدا. اسناد این علم یافتست، و نشان درستی آن سر انجام آن. و آن هزار مقام را یك طرفة العين از شش چیز چاره نیست: تعظیم امر و بیم مكر، و لزوم عذر، و خدمت بسنت، و زیستن برفاقت، و برخلق بشفقت. و هر چند كه شریعت همه حقیقتست و حقیقت همه شریعت، و بنای حقیقت بر شریعت است؛ و شریعت ب یحقیقت بیكارست، و حقیقت بی شریعت بیكار، و كاركنندگان جز ازین دو بیكارست.

 

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: صد میدان

نوع فایلنویسنده: خواجه عبدالله انصاری

نوع فایلموضوع کتاب: کتاب های عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳۴

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب صد میدان

دانلود کتاب رباعیات حکیم عمر خیام

تاریخ انتشار : 7 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان رباعیات حکیم عمر خیام

توضیحات:

برخیز و بیا بتا برای دل ما

حل کن به جمال خویشتن مشکل ما

یک کوزه شراب تا بهم نوش کنیم

زان پیش که کوزه‌ها کنند از گل ما

چون عهده نمی‌شود کسی فردا را

حالی خوش دار این دل پر سودا را

می نوش به ماهتاب ای ماه که ماه

بسیار بتابد و نیابد ما را

قرآن که مهین کلام خوانند آن را

گه گاه نه بر دوام خوانند آن را

بر گرد پیاله آیتی هست مقیم

کاندر همه جا مدام خوانند آن را

گر می نخوری طعنه مزن مستانرا

بنیاد مکن تو حیله و دستانرا

تو غره بدان مشو که می مینخوری

صد لقمه خوری که می غلام‌ست آنرا

 

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: رباعیات حکیم عمر خیام

نوع فایلنویسنده: جمال فرجی

نوع فایلموضوع کتاب: کتاب های عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵۷

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب رباعیات حکیم عمر خیام

دانلود کتاب رباعیات حکیم سنایی غزنوی ( زندگینامه حکیم سنایی)

تاریخ انتشار : 7 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان رباعیات حکیم سنایی غزنوی ( زندگینامه حکیم سنایی)

توضیحات:

عشقست مرا بهینه تر کیش بتا

نوشست مرا زعشق تو نیش بتا

من می باشم زعشق تو ریش بتا

نه پای تو گیرم نه سرخویش بتا

در دست منت همیشه دامن بادا

و آنجا که ترا پای سر من بادا

برگم نبود که کس ترا دارد دوست

ای دوست همه جهانت دشمن بادا

عشقا تو در آتش نهادی ما را

درهای بلا همه گشادی ما را

صبرا به تو در گریختم تا چکنی

تو نیز به دست هجر دادی ما را

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: رباعیات حکیم سنایی غزنوی ( زندگینامه حکیم سنایی)

نوع فایلنویسنده: ناشناس

نوع فایلموضوع کتاب: کتاب های عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۷۱

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب رباعیات حکیم سنایی غزنوی ( زندگینامه حکیم سنایی)

دانلود کتاب شعر رساله عشق

تاریخ انتشار : 7 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان رساله عشق

توضیحات:

عشق ارچه بلای روزگار است خوش است

وین باده اگرچه پرخمار است خوش است

ورزیدن عشق اگر چه کاری صعب است

چون با تو نگاری سر و کار است خوش است.

چون صبح ولای حق دمیدن گیرد

جان در تن زندگان پریدن گیرد

حایی برسد مرد که در هر نفسی

بی‌زحمت چشم دوست دیدن گیرد

منگر تو بدانکه ذوفنون آید مرد

در عهد وفا نگر که چون آید مرد

از عهدهی عهد اگر برون آید مرد

از هر چه گمان بری فزون آید مرد

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: رساله عشق

نوع فایلنویسنده: سیف الدین باخرزی

نوع فایلموضوع کتاب: کتاب های عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۶

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب رساله عشق

دانلود کتاب برگزیده اشعار نمیایوشیج

تاریخ انتشار : 7 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان برگزیده اشعار نمیایوشیج

توضیحات:

نیما یوشیج، نیما اسم کوهی است در مازندران و یوشیج به زبان طبری یعنی اهل یوش، در شعر این روزگار بهترین سرآغاز است. در کنار مردان هیاهوگر شهری، مردی به سلامت و شگفتی زدگی روستاهای دور کوهستانی ایستاد، ” کوهی” ماند.
نیما هرگز ” شهری” نشد، نه در عالم مخصلی و نه در معلمی، نه در خانه و نه در خیابان. اما او شعر شهری ما را بنیاد کرد. شعری در برابر زمان و با زمانه افسانه آغاز راه بود که بسیاری از شاعران شهری را به دنبال خود کشاند.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: برگزیده اشعار نمیایوشیج

نوع فایلنویسنده: سیروس طاهباز

نوع فایلموضوع کتاب: کتاب های عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۶۴

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب برگزیده اشعار نمیایوشیج

دانلود کتاب اشعار منوچهر آتشی

تاریخ انتشار : 3 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان اشعار منوچهر آتشی

توضیحات:

یک روز:

در دشت صبحگاهی پندارت
از جاده ای که در نفس مه نهفته است
چون عاشقان عهد کهن
با اسب بور خسته می آیم من
در بامدادهای بخار آلود
در عصر خای
خلوت بارانی
پا تا به سر دو چشم درشت و سیاه
تو گوش با طنین سم مرکب منی
من چون عاشقان عهد کهن
با اسب پای پنجره می مانم
بر پنجرههای نرم تو لب می نهم به شوق
و آنگاه
همراه با تپیدن قلب نجیب تو
از جاده های در دل مه پنهان
می رانم
یک شب
خشمی سیه ز حوصله ها می برد شکیب
خشم برادرانت شاید
و آنگاه در سکوت مه آلود گرد شهر
برقی و … ناله یی
یک بامداد سرد و بخار آلود
آن دم که پشت پنجره با چشم پر سرشک
دشت بزرگ خالی را می پایی
با زین و برگ کج شده اسب نجیب من
با شیهه یی که ناله ی من در
طنین اوست
تا آشیان چشم تو می آید
ز اندوه مرگ تلخ من آشفته یال و دم
گردن به میل پنجره می ساید

 

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: اشعار منوچهر آتشی

نوع فایلنویسنده: ناشناس

نوع فایلموضوع کتاب: کتاب های عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴۲

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب اشعار منوچهر آتشی

دانلود کتاب گلشن راز شیخ محمود شبستری

تاریخ انتشار : 3 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان گلشن راز شیخ محمود شبستری

توضیحات:


به نام آن که جان را فکرت آموخت

چراغ دل به نور جان برافروخت

ز فضلش هر دو عالم گشت روشن

ز فیضش خاک آدم گشت گلشن

توانایی که در یک طرفةالعین

ز کاف و نون پدید آورد کونین

چو قاف قدرتش دم بر قلم زد

هزاران نقش بر لوح عدم زد

از آن دم گشت پیدا هر دو عالم

وز آن دم شد هویدا جان آدم

در آدم شد پدید این عقل و تمییز

که تا دانست از آن اصل همه چیز

چو خود را دید یک شخص معین

تفکر کرد تا خود چیستم من

ز جزوی سوی کلی یک سفر کرد

وز آنجا باز بر عالم گذر کرد

جهان را دید امر اعتباری

چو واحد گشته در اعداد ساری

جهان خلق و امر از یک نفس شد

که هم آن دم که آمد باز پس شد

ولی آن جایگه آمد شدن نیست

شدن چون بنگری جز آمدن نیست

به اصل خویش راجع گشت اشیا

همه یک چیز شد پنهان و پیدا

تعالی الله قدیمی کو به یک دم

کند آغاز و انجام دو عالم

جهان خلق و امر اینجا یکی شد

یکی بسیار و بسیار اندکی شد

همه از وهم توست این صورت غیر

که نقطه دایره است از سرعت سیر

یکی خط است از اول تا به آخر

بر او خلق جهان گشته مسافر

 

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: گلشن راز شیخ محمود شبستری

نوع فایلنویسنده: امیرحسین خنجی

نوع فایلموضوع کتاب: کتاب های عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶۴

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب گلشن راز شیخ محمود شبستری

دانلود کتاب رباعيات و غزليات دل آواي برگزيده اشعار

تاریخ انتشار : 3 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان رباعيات و غزليات دل آواي برگزيده اشعار

توضیحات:


آنكه
خوانمش نيست بجز حضرت دوست

دنيا به جمال حضرت دوست نكوست

گر شود جداي استخوانم از پوست

گر خاك شوم ذره شوم جلوه اوست

ايوان فلك نقش و نگاري دارد

هر منظومه عظم به كاري دارد

وين خط زمان روزشماري دارد

بي شك همه آفريدگاري دارد

هر دم دل من هواي كوي تو كند

راضي به رضاي خلق و خوي تو كند

هر جا نگرم عكس تو در قاب وجود

دل را سببي كه جستجوي تو كند

 

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: رباعيات و غزليات دل آواي برگزيده اشعار

نوع فایلنویسنده: امير لالاني

نوع فایلموضوع کتاب: کتاب های عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۵

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب رباعيات و غزليات دل آواي برگزيده اشعار

دانلود کتاب غزل ه.الف. سایه ( هوشنگ ابتهاج)

تاریخ انتشار : 3 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان غزل ه.الف. سایه ( هوشنگ ابتهاج)

توضیحات:
زمانه قرعه ی نو میزند به نام شما
خوشاشماکه جهان میرود به کام شما
دراین هواچه نفس هاپرآتش است و خوش است
که بوی عود دل ماست درمشام شما
تنورسینه ی سوزان ما به یادآرید
کزآتش دل ما پخته گشت خام شما
فروغ گوهری ازگنج خانه دل ماست
چراغ صبح که بر می دمدزبام شما
زمان به دست شما می دهدزمام مراد
ازآن که هست به دست خردزمام شما
همای اوج سعادت که می گریخت زخاک
شدازامان زمین دانه چین دام شما
به زیر ران طلب زین کنید اسب مراد
که چون سمند زمین شد ستاره رام شما
به شعرسایه درآن بزمگاه آزادی
طرب کنید که پرنوش باد جام شما

 

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: غزل ه.الف. سایه ( هوشنگ ابتهاج)

نوع فایلنویسنده: ناشناس

نوع فایلموضوع کتاب: کتاب های عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۰۸

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب غزل ه.الف. سایه ( هوشنگ ابتهاج)

دانلود کتاب دیوان حافظ

تاریخ انتشار : 3 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان دیوان حافظ

توضیحات:

الا يا ايھا الساقی ادر کاسا و ناولھا

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلھا

به بوی نافهای کاخر صبا زان طره بگشايد

ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلھا

مرا در منزل جانان چه امن عیش چون ھر دم

جرس فرياد میدارد که بربنديد محملھا

به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گويد

که سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزلھا

شب تاريک و بیم موج و گردابی چنین ھايل

کجا دانند حال ما سبکباران ساحلھا

ھمه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر

نھان کی ماند آن رازی کز او سازند محفلھا

حضوری گر ھمی خواھی از او غايب مشو حافظ

متی ما تلق من تھوی دع الدنیا و اھملھا

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: دیوان حافظ

نوع فایلنویسنده: ناشناس

نوع فایلموضوع کتاب: کتاب های عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۶۴

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب دیوان حافظ

دانلود کتاب دیوان فروغ فرخزاد

تاریخ انتشار : 3 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان دیوان فروغ فرخزاد

توضیحات:
شعله رمیده
مي بندم اين دو چشم پر آتش را
تا ننگرد درون دو چشمانش
تا داغ و پر تپش نشود قلبم
از شعله نگاه پريشانش
مي بندم اين دو چشم پر آتش را
تا بگذرم ز وادي رسوايي
تا قلب خامشم نكشد فرياد
رو مي كنم به خلوت و تنهاي
اي رهروان خسته چه مي جوييد
در اين غروب سرد ز احوالش
او شعله رميده خورشيد است
بيهوده مي دويد به دنبالش
او غنچه شكفته مهتابست
بايد كه موج نور بيفشاند
بر سبزه زار شب زده چشمي
كاو را بخوابگاه گنه خواند
بايد كه عطر بوسه خاموشش
با ناله هاي شوق بيآميزد
در گيسوان آن زن افسونگر
ديوانه وار عشق و هوس ريزد
بايد شراب بوسه بياشامد
ازساغر لبان فريباي
مستانه سر گذارد و آرامد
بر تكيه گاه سينه زيبايي
اي آرزوي تشنه به گرد او
بيهوده تار عمر چه مي بندي
روزي رسد كه خسته و وامانده
بر اين تلاش بيهده مي خندي

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: دیوان فروغ فرخزاد

نوع فایلنویسنده: اسعد ( دوستدار فروغ)

نوع فایلموضوع کتاب: کتاب های عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۹۹

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب دیوان فروغ فرخزاد

دانلود کتاب دیوان سنایی غزنوی

تاریخ انتشار : 3 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان دیوان سنایی غزنوی

توضیحات:

حکیم سنایی غزنوی قدس الله تعالی روحه ( که) کنیت و نام وی ابوالمجدود بن آدم است … از کبرای طایفه صوفیه است و سخنان وی را به استشهاد در مصنفات خود آورده اند و کتاب ” حدیقه الحقیقه” بر کمال وی در شعر و بیان اذواق و مواجید ارباب معرفت و توحید دلیل قاطع و برهانی ساطع است. (وی) از مریدان خواجه یوسف همدانی است…”دولتشاه سمرقندی نیز در تذکره الشعرای خود درباره سنایی نوشته است.
“حکیم سنایی غزنوی که کنیت او ابوالمجد و نامش مجدودین آدم است مشرق طلوع حقایق محور فلک دقایق معدن جواهر اسرار الهی مخزن نقود رمزو نامتناهی است….”

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: دیوان سنایی غزنوی

نوع فایلنویسنده: بدیع الزمان فروزانفر

نوع فایلموضوع کتاب: کتاب های عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶۸۹

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب دیوان سنایی غزنوی

دانلود کتاب گزیده اشعار محمدحسین شهریار

تاریخ انتشار : 24 جولای 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان گزیده اشعار محمدحسین شهریار

توضیحات:

در وصل هم ز عشق تو ای گل در آتشم
عاشق نمی‌شوی که ببینی چه می‌کشم

با عقل ، آب عشق به یک جو نمی‌رود
بیچاره من که ساخته از آب و آتشم

دیشب سرم به بالش نازِ وصال و باز
صبح ست و سیل اشک ، به خون شسته بالشم

پروانه را شکایتی از جور شمع نیست
عمری ست در هوای تو می سوزم و خوشم

خّلقم به روی زرد بخندند و باک نیست
شاهد شو ای شرار محبت که بی‌غشم

باور مکن که طعنه‌ی توفان روزگار
جز در هوای زلف تو دارد مشوشم

سروی شدم به دولت آزادگی که سر
با کس فرو نیاورد این طبع سرکشم

دارم چو شمع ، سر غمش بر سر زبان
لب می گزد چو غنچه‌ی خندان که خامُشم

هر شب چو ماهتاب به بالین من بتاب
ای آفتاب دلکش و ماه پری‌وشم

لب بر لبم بنه به نوازش دمی ، چو نی
تا بشنوی نوای غزل های دلکشم

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: گزیده اشعار محمدحسین شهریار

نوع فایلنویسنده: کاوه پارسی

نوع فایلموضوع کتاب: کتاب های عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۶۲

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب گزیده اشعار محمدحسین شهریار

دانلود کتاب دیوان اشعار پروین اعتصامی

تاریخ انتشار : 22 جولای 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان دیوان اشعار پروین اعتصامی

توضیحات:
ای دل عبث مخور غم دنیا را   / فکرت مکن نیامده فردا را
کنج قفس چو نیک بیندیشی  /  چون گلشن است مرغ شکیبا را
بشکاف خاک را و ببین آنگه   / بی مهری زمانه‌ی رسوا را
این دشت، خوابگاه شهیدانست   / فرصت شمار وقت تماشا را
از عمر رفته نیز شماری کن  /  مشمار جدی و عقرب و جوزا را
دور است کاروان سحر زینجا /   شمعی بباید این شب یلدا را
در پرده صد هزار سیه کاریست   / این تند سیر گنبد خضرا را
پیوند او مجوی که گم کرد است   / نوشیروان و هرمز و دارا را
این جویبار خرد که می‌بینی  /  از جای کنده صخره‌ی صما را
آرامشی ببخش توانی گر  /  این دردمند خاطر شیدا را
افسون فسای افعی شهوت را   / افسار بند مرکب سودا را
پیوند بایدت زدن ای عارف   / در باغ دهر حنظل و خرما را
زاتش بغیر آب فرو ننشاند /   سوز و گداز و تندی و گرما را
پنهان هرگز می‌نتوان کردن   / از چشم عقل قصه‌ی پیدا را
دیدار تیره‌روزی نابینا  /  عبرت بس است مردم بینا را
ای دوست، تا که دسترسی داری  /  حاجت بر آر اهل تمنا را  خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: دیوان اشعار پروین اعتصامی

نوع فایلنویسنده: ناشناس

نوع فایلموضوع کتاب: کتاب های عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۸۰

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب دیوان اشعار پروین اعتصامی

دانلود کتاب اشک مهتاب ( مجموعه شعر مهدی سهیلی)

تاریخ انتشار : 22 جولای 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان اشک مهتاب ( مجموعه شعر مهدی سهیلی)

توضیحات:

ای خدای راز دار بندگان شرمگینت

ای توانایی که بر جان و جهان فرمانروایی

ای خدا ای همنوای ناله ی پروردگانت

زین جهان تنها تو با سوز دل من آشنایی

اشک می غلتد بمژگانم ز شرم رو سیاهی

ای پناه بی پناهان! مو سپید رو سیاهم

بر در بخشایشت اشک پشیمانی فشانم

تا بشویم شاید از اشک پشیمانی گناهم

وای بر من با جهانی شرمساری کی توانم

تا بدرگاهت بر آرم نیمه شب دست نیازی؟

با چنین شرمندگیها کی ز دست من بر آید

تا بجویم چاره ی درد دلی از چاره سازی؟

ای بسا شب خواب نوشین گرم می غلتد به چشمم

خواب میبینم چو مرغی میپرم در آسمانها

پیکر آلوده ام را خواب شیرین می رباید

روح من در جستجویت میپرد تا بیکرانها

بر تن آلوده منگر روح پاکم را نظر کن

دوست دارم تا کنم در پیشگاهت بندگیها

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: اشک مهتاب ( مجموعه شعر مهدی سهیلی)

نوع فایلنویسنده: مهدی سهیلی

نوع فایلموضوع کتاب: کتاب های عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۴۶

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب اشک مهتاب ( مجموعه شعر مهدی سهیلی)

دانلود کتاب گزیده ای از اشعار ” مهدی اخوان ثالث”

تاریخ انتشار : 22 جولای 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان گزیده ای از اشعار ” مهدی اخوان ثالث”

توضیحات:


ما چون دو دریچه ٬ روبروی هم٬

آگاه ز هر بگو مگوی هم.

هر روز سلام و پرسش و خنده٬

هر روز قرار روز آینده.

عمر آینه بهشت ٬ اما … آه

بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه

اکنون دل من شکسته و خسته هست٬

زیرا یکی از دریچه ها بسته هست.

نه مهر فسون ٬ نه ماه جادو کرد٬

نفرین به سفر ٬ که هرچه کرد او کرد.

زمستان:
سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت،

سرها درگریبان کسی سربرنیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: گزیده ای از اشعار ” مهدی اخوان ثالث”

نوع فایلنویسنده: ناشناس

نوع فایلموضوع کتاب: کتاب های عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۲

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب گزیده ای از اشعار ” مهدی اخوان ثالث”

دانلود کتاب گزیده اشعارترکی

تاریخ انتشار : 22 جولای 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان گزیده اشعارترکی

توضیحات:

قیلسا وصلین شامیمی صوبحه برابر، یوخ عجب؛

رسمدیر فصلی-باهار اولماق برابر روزو شب.

گون کی، ساین دوشدویو یئردن دورار، بیر وجهی وار،

گلسه آلیقدرلر فقر اهلی دورماقدیر ادب.

اولمادان مئیخانه‌ی-عشقینده مستی-جامی-زؤوق،

دوزمه‌دی بزمی-فلکده زؤهره قانونی-ترب.

جنّتی-وصلیندیر اول مقصد کی، ایمان اهلینه،

قیلسا حق روزی جهنم آتشی، اولدور سبب.

قالیبا مقصد وصالیندیر کی، دون-گون دورماییب

چرخ سرگردان گزر، بیلمز نه دیر رنجو تب.

بسته‌ی-زنجیری-زولفوندور نسیمی-ترمزاج،

تشنه‌ی-جامی-ویصالیندیر موحیطی-خوشگلب.

قیلما فئیضی-نعمتی-وصلین فضولیدن دیریغ،

یوخدور اؤزگه مقصدی، سندن سنی ائیلر طلب.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: گزیده اشعارترکی

نوع فایلنویسنده: ملا محمد فضولی

نوع فایلموضوع کتاب: کتاب های عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳۶

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب گزیده اشعارترکی

دانلود کتاب سرود خارکن ( گزینه شعر پروین اعتصامی)

تاریخ انتشار : 30 ژوئن 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان سرود خارکن ( گزینه شعر پروین اعتصامی)

توضیحات:

آتش دل:
به لاله نرگس مخور گفت وقت سحر / که هر که در صف باغ است صاحب هنریست
بنفشه مژده نوروز میدهد ما را/ شکوفه را، زخزان و زمهرگان خبریست
به جز رخ نو که زیب و فرش زخون دل است/ بهر رخی که درین منظر است زیب و فریست
جواب داد که من نیز صاحب هنرم / درین صحیفه زمن نیز نقشی و اثریست
میان آتشم و هیچگه نمیسوزم / هماره بر سرم از جور آسمان شر ریست
علامت خطر است، این قبای خون آلود / هر آنکه در ره هستی ست در ره خطریست.

 

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: سرود خارکن ( گزینه شعر پروین اعتصامی)

نوع فایلنویسنده: م. صولت شاه، و.ن. دوریا کووا

نوع فایلموضوع کتاب: کتابهای عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۰۷

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب سرود خارکن ( گزینه شعر پروین اعتصامی)

دانلود کتاب سفر مصر و جلال آل احمد و فلسطین

تاریخ انتشار : 30 ژوئن 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان سفر مصر و جلال آل احمد و فلسطین

توضیحات:

مادر اسطوره تاریخ:
سفر این بنده به مصر قرار بود مدتی پیش صورت بگیرد، چرا که بنده از این سوی مشتاق زیارت بودم و موجبات از آن سوی کاملا فراهم. ولی هنوز یخ ها آب نشده بود، منظورم البته یخ های بزرگ منطقه ای و جهانی هستند، همینکه بخشی از این یخ ها آب شد و آب  جریان یافت، طبیعی بود که ماهی خردی چون من، در این آب جدید جریان یافته به جست و خیز درآید و جولان دهد که اگر دعوت مکرر شد و یا بجای خود هنوز باقی بود، لبیک از این سوی حتمی است و بزرودی این بنده ناچیز در گلگشت مصلای نیل به نماز خواهد ایستاد، که رفت و ایستاد و چه بهره ها که گرفت و بازگشت. و این هم گزارش ناچیز این سفر و حال و احوال من در طول سفر که ذیلا خواهد آمد.

 

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: سفر مصر و جلال آل احمد و فلسطین

نوع فایلنویسنده: رضا براهنی

نوع فایلموضوع کتاب: کتابهای عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۲۸

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب سفر مصر و جلال آل احمد و فلسطین

دانلود کتاب ساده ی آن مثنوی (باز سرايی مثنوی معنوی همراه با تفسير ابيات عرفانی وباز گردانی ابيات عربی)

تاریخ انتشار : 30 ژوئن 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان ساده ی آن مثنوی (باز سرايی مثنوی معنوی همراه با تفسير ابيات عرفانی وباز گردانی ابيات عربی)

توضیحات:
اسلوب و شيوه ی كار به اين گونه است كه داستانهای مثنوی به زباني ساده تر و امروزی به نظم درآيد و نيز مطالب عرفاني و توضيحات آن از نو سروده شود و ابيات عربي مثنوی نيز به نظم فارسي برگردانده شود، البته گاهي مطالب عرفاني آن چنان پيچيده و بغرنج است كه توضيح آن، آن هم به شعر كاری دشوار به نظر ميآيد، بنابراين اگر رسالت اين كار كه ساده تر كردن آن است به آن گونه كه انتظار ميرود انجام نگردد سراينده را بايد ببخشند، چرا كه اقتضای مطالب عرفاني اين گونه مي نمايد. و نيز بايد در اين جا گفته شود كه، ابياتي كه جنبه ی تمثيل و ضرب المثل دارند و ابياتي كه بسيار روشن و واضح است، عيناً و مطابق نص مثنوی در گيومه آورده مي شود. مثنوی انتخاب شده، مثنوی به تصحيح استاد دكترمحمد استعلامي چاپ دوم ميباشد و در تفسير ابيات مثنوی از توضيحات و تعليقات ايشان و استاد فروزانفر و استاد دكترسيدجعفر شهيدی وعلامه جعفری نيز بهره گرفته شده است.

 

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: ساده ی آن مثنوی (باز سرايی مثنوی معنوی همراه با تفسير ابيات عرفانی وباز گردانی ابيات عربی)

نوع فایلنویسنده: محمود گودرزی

نوع فایلموضوع کتاب: کتابهای عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۳۷

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب ساده ی آن مثنوی (باز سرايی مثنوی معنوی همراه با تفسير ابيات عرفانی وباز گردانی ابيات عربی)

دانلود کتاب رباعیات خیام

تاریخ انتشار : 30 ژوئن 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان رباعیات خیام

توضیحات:

در قسمت رباعیات منسوب به حکیم خیام بیشتر از آثار علمی او تا کنون کار انجام گرفته است و گذشتگان انصافا زحمت کشیده و تا حدی رباعیات اصیل و دخیل و غث و سمین را از هم جدا کرده اند، مخصوصا مرحوم فروغی در این راه قدمی استوار برداشت و از روی اصل و مقیاسی که خود او اختیار مرده بود از مجموع رباعیات منتسب بحکیم خیام یکصدوهفتاد و هشت رباعی انتخاب و باقی را حذف کرد و آن را با مقدمه یی بسیار عالی و پرمغز انتشار داد که واقعا قابل خواندن است. با این همه باز با اعتقاد من کار رباعیات منسوب بحکیم خیام پایان نیافته و تکلیف آن یکسره نشده است. از باب مثال در همین ۱۷۸ رباعی که از صدها رباعی اختیار شده است بازعده کثیری از انها مشکوک است.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: رباعیات خیام

نوع فایلنویسنده: یاراحمد رشیدی

نوع فایلموضوع کتاب: کتابهای عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳۶۹

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب رباعیات خیام

دانلود کتاب کلیات عبید زاکانی

تاریخ انتشار : 30 ژوئن 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان کلیات عبید زاکانی

توضیحات:
بنوش باده که فصل بهار میاید/ نوید خرمی از روزگار میاید
زابر قطره آب حیات میبارد/ ز باده نفخه مشک تتار می اید
برای رونق بزم معاشران لاله / گرفته جام می خوشگوار می اید
میان باغ بصد لب شکوفه می خندد / که سبزه میدهد و گل ببار می آید
دماغ شیفتگان را بجوش می آرد/ خروش مرغ که از مرغزار می آید
هزار پیرهن از شوق از شوق می کند پاره / بگوش غنچه چو بانگ هزار می آید.
بهر کجا که رود مرده زنده گرداند/ نسیم، کز طرف جویبار می آید
کنون چو غنچه و گل هر کجا که زنده دلیست/ بزیر سایه بید و چنار می آید

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: کلیات عبید زاکانی

نوع فایلنویسنده: پرویز اتابکی

نوع فایلموضوع کتاب: کتابهای عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳۶۷

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب کلیات عبید زاکانی

دانلود کتاب حماسه آلبرت شوایتزر

تاریخ انتشار : 30 ژوئن 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان حماسه آلبرت شوایتزر

توضیحات:

تاریخ مجموعه ای است از حرکت ها و تجربیات متراکن بشری و حرکت ها و تجربیات بشری چیزی نیست بجز سر گذشت روزمره انسان ها- انسان هایی که با رفتار، افکار، آرزوها، و تخیلات خود به دنیایی که زیستگاه ماست شکل بخشیده اند و می بخشند.
آنچه در ” مجموعه گردونه تاریخ” می آید گوشه هایی است از همین واقعیت ها و افکار و تخیلات انسان ها که خوب یا بد، خوشایند یا ناخوشاید، و اسرار آمیز یا بی رمز و راز، درگذشته های دور و نزدیک، به طور مستقیم و غیر مستقیم، بر سرزمینهای آشنا و ناآشنا تاثیر نهاده است.
هدف ” گردونه تاریخ” نه توضیح و تشریح فنی رویدادها که بیان چگونگی وقایع و توصیف چهره های تاریخی با زبانی ساده اما مستند و تفکر برانگیز است.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: حماسه آلبرت شوایتزر

نوع فایلنویسنده: آنیتا دانیل

نوع فایلموضوع کتاب: کتابهای عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۹۲

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب حماسه آلبرت شوایتزر

دانلود کتاب هجویات و هزلیات

تاریخ انتشار : 30 ژوئن 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان هجویات و هزلیات

توضیحات:

تیغ زبان برنده تر است از زبان تیغ!
” هجو باید که دلپذیر باشد و خشم آلود.”
در این عبارت تناقضی به چشم نمی خورد، آیا خنده فی نفسه نشان سرحالی و شادی نیست؟ آدمیزاد وقتی می خندد که شاد باشد. اگر کسی بخواهد موجود دلتنگ و ملولی را بخنداند، لاجرم باید خود را در زمره اهل بذله گویی و شوخی درآورد.
سویفت۱ درباره خودش نوشت:” من سرآن ندارم که خلایق را سرگرم کنم. بل نیتم آن است که خلق الله را نیش بزنم و تحقیرشان کنم.”
این به ظاهر حرف پرت و نامعقولی به نظر می اید. اگر می خواهی تحقیرمان کنی، دیگر چرا ما را می خندانی؟ اصلا چرا سخن کنایه آمیز و دو پهلو می گویی؟
بهرصورت همه می دانند که در این رهگذر جز خنده و تفریح چیز دیگری وجود دارد.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: هجویات و هزلیات

نوع فایلنویسنده: عبید زاکانی

نوع فایلموضوع کتاب: کتابهای عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۸۷

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب هجویات و هزلیات

دانلود کتاب غزل های حافظ

تاریخ انتشار : 30 ژوئن 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان غزل های حافظ

توضیحات:
صوفی بیا که آیینه صافست جام را / تابنگری صفای می لعل فام را
عنقاشکار می نشود دام بازچین/ کاینجا همیشه باد و بدستست دام را
در عیش نقد کوش که چون آبخور نماند / آدم بهشت روضه دارالسلام را
در بزم دور یکدو ثدح در کش و برد / یعنی طمع مدار و وصال دو ام را
ای دل شباب رفت و نچیدی گلی رغیش/ پیرانه سربکن هنری ننگ و نام را
ما را بر آستان تو بس حق خدمتست/ ای خواجه بازبین تبر حم غلام را

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: غزل های حافظ

نوع فایلنویسنده: پرویز ناتل خانلری

نوع فایلموضوع کتاب: کتابهای عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۶۲

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب غزل های حافظ

دانلود کتاب دو بیتی های شاعران امروز

تاریخ انتشار : 30 ژوئن 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان دو بیتی های شاعران امروز

توضیحات:

ادیب طوسی در مقاله خود یادآوری کرده است که دوبیتی های شمس مغربی به دو بیتی های صفی الدین اردیبلی شباهت دارد، اما لهجه و گویش دوبیتی های شمس، لهجه مردم حوالی تبریز است، و لهجه دو بیتی های شیخ صفی، لهجه اردبیل است، اما به لهجه و گویش دیگر نیز از شیخ صفی دو بیتی نقل کرده اند.
و این نشان می دهد که در اکثر لهجه ها دو بیتی سروده شده و همان اشکال اصلی و لهجه خاص هرجا و هر روستا و ناحیه است که به دو بیتی ها تنوع می بخشد و هر دو بیتی را رنگ و لطف مخصوص می دهد. اما کار آقای مجید شفق که خود شاعری فاضل و باذوق و خوش قریحه و صاحب نظر است، بسیار با ارزش و درخور اهمیت است.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: دو بیتی های شاعران امروز

نوع فایلنویسنده: مجید شفق

نوع فایلموضوع کتاب: کتابهای عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳۲۲

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب دو بیتی های شاعران امروز

دانلود کتاب دانش و خرد فردوسی

تاریخ انتشار : 30 ژوئن 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان دانش و خرد فردوسی

توضیحات:

در سرآغاز کتاب ” شاهنامه و دستور” گفته شد که شاهنامه فردوسی از جنبه های گوناگون مانن لغت و دستور، تاریخ و فرهنگ، دانش و حکمت، ادب و هنر، آداب و رسوم، فنون جنگ و ساز و برگ آن، دین و اخلاق و جز اینها در خور تحقیق و مطالعه دقیق است.
انچه پس از لغت و دستور بیش از هر چیز جلب نظر می کند. یا حداقل ذهن این بنده را بخود مشغول ساخت، جنبه عقلانی یا موضوعهای علمی و معنوی در این گنجینه جاودان است که ما به ” دانش و خرد فردوسی” تعبیر کردیم.
فردوسی سخنوری است توانا و چیره دست، حکیمی است تیز بین و دوراندیش که درباره مقام ارجمند او در ادب پارسی گفتارها پرداخته و کتاب ها نوشته اند.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: دانش و خرد فردوسی

نوع فایلنویسنده: دکتر محمود شفیعی

نوع فایلموضوع کتاب: کتابهای عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴۱۳

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب دانش و خرد فردوسی

دانلود کتاب خلاصه اشعار بیژن و منیژه ابوالقاسم فردوسی

تاریخ انتشار : 30 ژوئن 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان خلاصه اشعار بیژن و منیژه ابوالقاسم فردوسی

توضیحات:

شبی چون شبه روی شسته بقیر / نه بهرام پیدانه کیوان نه تیر
دگرگونه آرایشی کرد ماه / بسیچ گذر کرد بر پیشگاه
شده تیر اندر سرای درنگ / میان کرده باریک و دل کرده تنگ
ز تاجش سه بهره شد لاجورد / سپرده هوا را بزنگار و گرد
سپاه شب تیره بر دشت و راغ/ یکی فرش افگنده چون پر زاغ
نمودم ز هر سو بچشم اهرمن / چو مار سیه بازکرده دهن
هرآنگه که برزد یکی باد سرد / چوزنگی برانگیخت ز انگشت کرد
زمین زیر آن چادر قیرگون / تو گفتی شدستی بخواب اندرون

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: خلاصه اشعار بیژن و منیژه ابوالقاسم فردوسی

نوع فایلنویسنده: دکتر جلال متینی

نوع فایلموضوع کتاب: کتابهای عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۷۳

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب خلاصه اشعار بیژن و منیژه ابوالقاسم فردوسی

دانلود کتاب دیوان کامل اشعار فتحعلیشاه قاجار

تاریخ انتشار : 30 ژوئن 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان دیوان کامل اشعار فتحعلیشاه قاجار

توضیحات:

ز آفرینش نزاد مادر کن/ هیچ فرزند خوبتر زسخن
در مطلع ازل که هنوز معشوق حقیقی از پس پرده کمت کنزا مخفیا جلوه در آئینه فا جبت ان ا عرف ننموده و دیده به تماشا که ذرات موجودات نگشوده به آئینه داری ایجاد دو حرف ماسوای خود را در مرآت ظهور منعکس نمود کماقال
جنبش اول که قلم بر گرفت/ حرف نخستین زسخن در گرفت
پرده اول چو بر انداختند/ جلوه اول بسخن ساختند.
گرچه زدل بیخبر است از سخن/ شرح سخن بیشتر است از سخن
بلبل عرشند سخن پروران/ باز چه مانند باین دیگران
فرو مانده ام خیره در کاراو/ چگونم که باشد سزاوار او
اگر ابرگویم گهر بارد او/ اگر چرخ گویم درنگ آرد او

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: دیوان کامل اشعار فتحعلیشاه قاجار

نوع فایلنویسنده: ناشناس

نوع فایلموضوع کتاب: کتابهای عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۷۷

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب دیوان کامل اشعار فتحعلیشاه قاجار

دانلود کتاب آموزش مقدماتی وزن به زبان ساده

تاریخ انتشار : 30 ژوئن 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان آموزش مقدماتی وزن به زبان ساده

توضیحات:

احتمالا این دو روز، حسابی وزن هر مصرع و شعری را که گیر آورده اید گرفته اید و حالا می خواهید با دانستن اختیارات و قوانین و استثنائات دانسته های جلسه اول خود را کاربردی کنید.
اولین نکته ی جلسه دوم، این است که جز دو مورد استثنا، ما همیشه این هجاهای کوتاه و بلند را که حاصل تقطیع هستند”چهارتاچهارتا” جدا می کنیم و به هر چهارتایی یک رکن می گوییم. پس وقتی می گویند ارکان عروضی همین” چهارتا هجاها” را می گویند.
اما مهم ترین استثناهای این جلسه آن است که وقتی هجای کشیده ای ( سه حرفی) داشته باشید که از صامت (حروف الفبا)+ مصوت بلند (ا ای او) و “ن” تشکیل شده باشد استثنا به هجای بلند تبدیل می شود.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: آموزش مقدماتی وزن به زبان ساده

نوع فایلنویسنده: دکتر سید مهدی موسوی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵۹

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب آموزش مقدماتی وزن به زبان ساده