دانلود کتاب زن مظلوم همیشه تاریخ ( جلد چهارم)

تاریخ انتشار : 21 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان زن مظلوم همیشه تاریخ ( جلد چهارم)

توضیحات:
حمایت اسلام از زن
در دستگاه عظیم آفرینش اگر چه هر کس و همه چیز زوج آفریده شده و در اصل خلقت آثار حقوق و دیگر جهات تفاوتی میان جنس نر و ماده نیست، ولی به طور طبیعی زمینه های معقولی برای ایجاد تفاوت وجود دارد که قابل انکار نیست. البته در طول تاریخ افراد و گروه های بسیاری هم بوده اند که به دیگران- به ویژه زنان- بر اساس منافع شخصی یا گروهی با دید غیرمنصفانه و یا مظلومانه و به دور از تعهد و مسئولیت پذیری، نگرسته و از انان سو استفاده های ناجوان مردانه کرده اند، چه بسیار افرادی که زن را برای هوس بازی های خود نگه داشته و مانند بندگان و بردگان با او رفتار می نمودند. با این تفاوت که برده با پول آزاد می شود ولی زن همیشه در قید اسارت و بندگی باقی می ماند.

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: زن مظلوم همیشه تاریخ ( جلد چهارم)

نوع فایلنویسنده: آیت الله محمدرضا نکونام

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۶۲

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب زن مظلوم همیشه تاریخ ( جلد چهارم)

دانلود کتاب زن مظلوم همیشه تاریخ ( جلد سوم)

تاریخ انتشار : 21 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان زن مظلوم همیشه تاریخ ( جلد سوم)

توضیحات:
آزادی جنسی، ندای طبع انسان
در ادامه مباحث مربوط به زن، پرسشی اساسی و کلی پیش می آید که هر چند پاسخ آن از نظر اندیشه ی دینی، احکام الهی و فرهنگ ایمانی روشن است و اهل دیانت هیچ بحثی نسبت به آن ندارد، ولی به جهت تبیین اصولی و دورنمای ذهنیت افراد عادی و یا غیر مذهبی بسیار قابل توجه بوده و پاسخ گویی به آن ضروری است. پرسش مورد نظر که در دنیای تکنولوژی پیش رفته ی امروز، رنگ و نوایی تازه و نمودی برجسته دارد، این است که از نظر عقلی و علوم انسانی و یا فلسفه ی کام یابی و لذت گرایی چه اشکالی دارد که بشر در زمینه ی کام یابی از تمام امکانات موجود و راه های ممکن بهره مند گردد.

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: زن مظلوم همیشه تاریخ ( جلد سوم)

نوع فایلنویسنده: آیت الله محمدرضا نکونام

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۹۲

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب زن مظلوم همیشه تاریخ ( جلد سوم)

دانلود کتاب زن مظلوم همیشه تاریخ ( جلد دوم)

تاریخ انتشار : 21 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان زن مظلوم همیشه تاریخ ( جلد دوم)

توضیحات:
چند همسری ، هوس بازی مردان
قانون تعدد زوجات در اسلام، از سوی گروه های مختلف پیوسته مورد پرسش و انتقاد بوده است. گفته می شود: چرا مرد می تواند چند زن داشته باشد در حالی که زن نمی تواند بیش از یک شوهر داشته باشد؟ چرا مرد می تواند در یک زمان چندین زن دایم و موقت داشته باشد ولی زن باید عمری با یک مرد- گرچه شل ، کور، لال، زشت و ناموزون، بد اخلاق و بی مسئولیت باشد- بسازد و دوم نزند؟
تازه اگر چه مرد در نکاح دایم نمی تواند بیش از چهار زن دایم داشته باشد ولی در عقد موقت این محدودیت وجود ندارد تفاوت عقد دایم و موقت این است که در متعه زن از مواهب کم تری بهره مند می شود و مرد هم بار کم تری را بر دوش دارد.

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: زن مظلوم همیشه تاریخ ( جلد دوم)

نوع فایلنویسنده: آیت الله محمدرضا نکونام

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۸۳

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب زن مظلوم همیشه تاریخ ( جلد دوم)

دانلود کتاب زن مظلوم همیشه تاریخ ( جلد اول)

تاریخ انتشار : 21 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان زن مظلوم همیشه تاریخ ( جلد اول)

توضیحات:

پوشش عمومی
مراد از پوشش عمومی همان پوشاندن اعضای پنهانی زن و مرد است که مردان در این پوشش با زنان مشترکند و تفاوتی در این جهت میان زن و مرد نیست.
در این پوشش زن و مرد برابرند و این یکی از مهمترین امتیازات انسان بر حیوان است. زیرا بدیهی است که حیوانات خود را اینگونه نمی پوشانند، گرچه هر یک از آن ها نوعی از پوشش طبیعی را دارا هستند. ولی انسان با توجه به عقل خدادادی اش، با روش های مختلف خود را می پوشاند. در میان هیچ یک از اقوام و ملل در پذیرش این نوع پوشش بحثی نیست و همگان – چه زن و چه مرد- در تمام دوران حیات بشر به آن اهتمام داشته اند و فرد و یا گروهی با آن مخالفت نکرده است.

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: زن مظلوم همیشه تاریخ ( جلد اول)

نوع فایلنویسنده:  آیت الله محمدرضا نکونام

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳۷۸

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب زن مظلوم همیشه تاریخ ( جلد اول)

دانلود کتاب پایان تاریخ ( سقوط غرب و آغاز عصر سوم)

تاریخ انتشار : 22 جولای 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان پایان تاریخ ( سقوط غرب و آغاز عصر سوم)

توضیحات:

اکنون انسان محدود و محصور مانده است در این چهار دیواره دهکده و در این ” بن بست جهانی”. پس از نفی متافیزیک و ” مرگ خدا” انسان به وضوح خود را کشنده ی خدا دریافت و آن را بر خود پذیرفت، که خود خدا شود و بر جای او بنشیند. او در این دهکده جهانی و اضمحال حیات معنوی، به ضرورت تکنولوژی و خلاقیت و نبوغ هنری، متافیزیکی فراخور این جهان بی خدا را ابداع، و حیاتی جدید و پویا و تداومی بی پایان در این ” پایان” و گردونه دوار ایجاد می نماید.
“پایان تاریخ” از چشم انداز تاریخی، سیاسی و فلسفی جای تامل و بررسی است.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: پایان تاریخ ( سقوط غرب و آغاز عصر سوم)

نوع فایلنویسنده: مسعود رضوی

نوع فایلموضوع کتاب: کتاب های عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۹۱

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب پایان تاریخ ( سقوط غرب و آغاز عصر سوم)

دانلود کتاب تاریخ تکامل فلسفه

تاریخ انتشار : 22 جولای 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان تاریخ تکامل فلسفه

توضیحات:

امروز ملل مسلمان جهان برای بازگرفتن سیادت و استقلالی که استعمار از چنگشان ربوده است به مبارزه ای خونین و آشتی ناپذیر برخاسته اند، از کرانه های نیل تا شمال آفریقا، انجا که مسلمانان شیردل برای گسستن زنجیره های اسارت شهرها و خانه های خویش را رها کرده اند و در کوهستان ها و دره ها سنگر گرفته و با شمشیر در برابر توپ و تانک و مسلسل و بمباران های پیاپی فرانسه مردانه ایستادگی می کنند. ایران، سرزمین دلیران و جایگاه پایه گذاران تمدن پرعظمت اسلام، عراق مظلوم و عربستان سوزان اندونزی خونین و ترکان غیور همه جا  را موج خونین از نبرد، نبرد چهارصد میلیون مردم مسلمان جهان برای راندن جنایتکاران جان به کف گرفته اند.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: تاریخ تکامل فلسفه

نوع فایلنویسنده: دکتر علی شریعتی

نوع فایلموضوع کتاب: کتاب های عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۵

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب تاریخ تکامل فلسفه