دانلود کتاب دین و تکنولوژی در قرن بیست و یکم ( ایمان در دنیای الکترونیکی)

تاریخ انتشار : 21 ژوئن 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان دین و تکنولوژی در قرن بیست و یکم ( ایمان در دنیای الکترونیکی)

توضیحات:

اما نگاه “هایدگر” به تکنولوژی بسیار روشنگرانه است، “هایدگر” مخالف تکنولوژی نیست، از نظر او تکنولوژی نباید امری خطرناک و شیطانی تلقی شود، ابزار و ماشین آلات تکنولوژی دربرندارند. تهدید تکنولوژی از دل تقدیر بر میخیزد. خطر آنجاست که آدمی نتواند با تکیه بر ماهیت وجود خویش به معارضه جویی تکنولوژی پاسخ گوید و در عوض خود به امری تکنولوژیک بدل شود. و به صورتی تکنولوژیک، تحت سیطره قرار گیرد. تذکر مهم هایدگر این است که تکنولوژی با ماهیت تکنولوژی معادل نیست بنابراین ماهیت تکنولوژی هم به هیچ وجه امری تکنولوژیک نمی تواند باشد. چه آن را با شوق بپذیریم و چه آن را طرد کنیم همواره اسیر و دربند تکنولوژی خواهیم ماند.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: دین و تکنولوژی در قرن بیست و یکم ( ایمان در دنیای الکترونیکی)

نوع فایلنویسنده: سوزان جرج

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴۵۲

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب دین و تکنولوژی در قرن بیست و یکم ( ایمان در دنیای الکترونیکی)