دانلود کتاب درس گفتارهای ” فلسفه دین”

تاریخ انتشار : 20 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان درس گفتارهای ” فلسفه دین”

توضیحات:

خطاب قران به ما انسان ها این است. می گوید من می خواهم که تو از انسان معمولی، یک جهش و پرش بالاتری داشته باشی. رشد بسیاری از ملکات و ارزش ها و تمایلات عالی انسان معمولی در گرو این است که نیازهای اولیه زندگی اش فراهم شده باشد، بعد از آن جهش می یابد. من به تو می گویم در رشد دادن به این تمایلات عالی انسان معمولی در گرو این است که نیازهای اولیه زندگی اش فراهم شده باشد.

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: درس گفتارهای ” فلسفه دین”

نوع فایلنویسنده: دکتر سید محمد حسینی بهشتی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳۹۳

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب درس گفتارهای ” فلسفه دین”

نظرات