دانلود کتاب خدا در قران ، عجایب قران، اسماء الهی

تاریخ انتشار : 20 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان خدا در قران ، عجایب قران، اسماء الهی

توضیحات:

قران کتاب اوست، سخن اوست و بهترین آینه برای نمایاندن صفات اوست. اندیشیدن در صفات خدا و گشودن در دل به روی این اسماء، مجالی است برای شناخت او و پی بردن به عظمت و زیبایی خداوند و متنانتی که این وجود بی کرانه در قدرت خویش دارد. راستی تو چه صفاتی از خداوند را می شناسی؟ کدام یک را به حقیقت درک کرده ای؟ آیا درک و فهم هر یک از صفات خداوند سر خضوع تو را در برابر بارگاه او فرود نمی آورد؟ پیامبر (ص) برای خداوند نود و نه اسم ذکر می کند و می فرماید:” برای خدا نود و نه اسم است، هر که خدا را با آن ها بخواند، خدا دعای وی را اجابت کند و هر که آن ها را بشمارد داخل بهشت شود.”

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: خدا در قران ، عجایب قران، اسماء الهی

نوع فایلنویسنده: ناشناس

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۰

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب خدا در قران ، عجایب قران، اسماء الهی

نظرات