دانلود کتاب معاد و مقدمات آن

تاریخ انتشار : 20 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان معاد و مقدمات آن

توضیحات:

تفسیر سوره القارعه
در این آیات که خداوند قیامت را توصیف می کند، در آیه اول می فرماید:” آن حادثه کوبنده …”
در آیه دوم که عظمت قیامت را توصیف می کند، خداوند می فرماید:” چه حادثه ی کوبنده ای است”!!!
” و تو چه میدانی که حادثه کوبنده چیست”؟
قارعه از ماده قرع ( بر وزن فرع) به معنی کوبیدن چیزی بر چیزی است، به طوری که صدای بسیار شدیدی از آن برخیزد.
بعضی گفته اند: بدین مناسبت قیامت را قارعه نامیده که دلها را با فزع شدیدش و دشمنان خدا را با عذابش می کوبد.
مصیبت سخت و بزرگ را می گویند. نامی از نامهای قیامت است.

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: معاد و مقدمات آن

نوع فایلنویسنده: فراز مهدی زاده

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۵

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب معاد و مقدمات آن

نظرات