دانلود کتاب سلمان پاک

تاریخ انتشار : 20 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان سلمان پاک

توضیحات:

جانورانی هستند که دو بعد را بیش تر در نمی یابند. طول را و عرض را. خزندگان چنین اند. ما سه بعد را از یک شی درک می کنیم. هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که شماره ی ابعاد را در طبیعت به سه بعد طول و عرض و ارتفاع، منحصر بدانیم. به چه علت یک شی بیش تر از سه بعد ندارد؟ شاید شماره ی ابعاد یک شی متعدد باشد و شاید هم نیز بی نهایت. آری، بی نهایت. از هستی سخن می گوییم، نه از عقل ما از پنج روزنه به بیرون می نگریم. اگر روزنه ی دیگری می بود، چیزهای دیگری نیز می دیدیم.
یک معنی ( ایده) نیز ممکن است ” عمیق” باشد، اما یک بعدی. و برعکس، ممکن است‌ ” ساده” باشد باشد اما چند بعدی.

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: سلمان پاک

نوع فایلنویسنده: لویی ماسینیون ( ترجمه دکتر علی شریعتی)

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۸۹

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب سلمان پاک

نظرات