دانلود کتاب شرط بندی های کوچک

تاریخ انتشار : 21 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان شرط بندی های کوچک

توضیحات:

متفاوت بیندیشید
به قول دانمشند علوم کامپیوتر، آلن کی:” بهترین راه برای پیش بینی آینده اختراع آن است.”
ولی چگونه می توانیم آینده را، مخصوصا وقتی که ادامه ی منطقی گذشته نباشد، اختراع کنیم؟
این کار چیزی نیست که با آموزش به دست آمده باشد و ما آنرا بدانیم.
نظام آموزشی ما تاکید زیادی بر آموزش حقایقی که اکنون شناخته شده اند، مثل اطلاعات تاریخی یا فهرست های علمی و پس از آن نیز تمایل به سنجش میزان محفوظات ما از آن بدنه اطلاعات دارد.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: شرط بندی های کوچک

نوع فایلنویسنده: پیتر سیمس

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳۹

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب شرط بندی های کوچک

نظرات