دانلود کتاب عدالت اقتصادی

تاریخ انتشار : 21 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان عدالت اقتصادی

توضیحات:

عدالت اقتصادی یکی از پایه های استواری جهان امروز است هرچند بدون تردید در ادبیات اقتصادی ایران کمتر شناخته شده است. در حوزه علم اقتصاد ادبیات بسیار گسترده ای در مورد مباحث هنجاری اجتماعی و اقتصادی مربوط به عدالت وجود دارد.
عدالت اقتصادی مفهومی است که برای آن تعریف دقیقی وجود ندارد. نوزیک نظریه عدالت اقتصادی را طی سه اصل مربوط به مالکیت اولیه، انتقال مالکیت و اصلاح مالکیت مطرح می کند. رالز مدعی است تفاوت هایی که افراد به سبب شانس طبیعی کسب می نمایند منجر به بی عدالتی شده است . لذا باید تا جایی که ممکن است نقش شانس طبیعی را در شرایط زندگی افراد کاهش داد.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: عدالت اقتصادی

نوع فایلنویسنده: دکتر فیروزه خلعت بری، دکتر رویا طباطبایی یزدی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵۹۲

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب عدالت اقتصادی

نظرات