دانلود کتاب کندوی عسل ( از ایده تا ثروت)

تاریخ انتشار : 21 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان کندوی عسل ( از ایده تا ثروت)

توضیحات:

چه کسی تعیین کرده است که دولت باید از جیب ملت؛ مخارج تحقیقاتی هر مبتکری را تامین کند؟ از روز اول چه کسی و با چه منطقی این توقع را در اذهان مردم قرار داده است که برای آزمودن هر طرح جدیدی و تجاری سازی آن، منابع ملی یک کشور باید صرف گردد؟ هر قدر هم که یک طرح نوآورانه و متحورانه باشد دلیل نمی شود که بخشی از بودجه عمومی کشور به آزمون و خطا بر روی آن اختصاص یابد. موارد اندک و البته بنیادینی مانند دفاع از کشور یا تقویت غرور ملی وجود دارد که صرف منابع ملی برایشان توجیه دارد.

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: کندوی عسل ( از ایده تا ثروت)

نوع فایلنویسنده: حسین مجدفر

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۶

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب کندوی عسل ( از ایده تا ثروت)

نظرات