دانلود کتاب روش های صحیح تزریق انسولین

تاریخ انتشار : 30 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان روش های صحیح تزریق انسولین

توضیحات:

انسولین هورمونی است که پانکراس (لوزالمعده) تولید می کند و سبب ورود قند به داخل سلول ها می شود. همه سلول های ما از قند به عنوان منبع انرژی استفاده می کنند. قند در دو حالت وارد خون م یشود: بعد از غذا خوردن (از قند موجود در غذا) و بین وعده های غذایی (قند تولید شده توسط کبد). وقتی فردی دیابت دارد، یا انسولین تولید نمی شود (دیابت نوع یک) یا تولید انسولین کافی نیست (دیابت نوع دو). بنابراین قند نمیتواند وارد سلول ها شود و در خون جمع می شود (هیپر گلیسمی یا قند خون بالا). در این مواقع، بدن نیازمند دریافت انسولین تزریقی است.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: روش های صحیح تزریق انسولین

نوع فایلنویسنده: متخصصین و پرستاران دیابت در مراکز دیابت ایتالیا و فرانسه

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵۴

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب روش های صحیح تزریق انسولین

نظرات