دانلود کتاب جذب سریع ثروت

تاریخ انتشار : 5 سپتامبر 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان جذب سریع ثروت

توضیحات:
 چگونگي استفاده از قانون جذب:
خيلي ها ترز استفاده از قانون جذب را نميدانند قانون جذب اينطور نيست كه خودمان را وادار به چيزهاي كنيم كه آن را باور نداريم كه در ادامه در مورد باور مفسلا بحث مي كنيم يا فکر مان را متمركز چيزهاي خوب مي كنيم ولي درون مان آنها را احساس نميکند قانون جذب وقتي رخ ميدهد كه ما بتوانيم تصور باجزئيات بيشتري در ذهنمان ايجاد كنيم.

بلوا ديويس ميگويد نگران فاصله روياهات و حقيقت اكنونت نباش اگر ميتواني چيزي را تصور كني آن را به دست خواهي آورد مثلا من آرزو ميکنم كه بحث اين كتاب هم باشد يك مليارد پول به دست بياورم حالا براي به دست آوردن اين پول بايد بتوانم هر روز تصور كنم با اين پول چه كار هاي انجام ميدهم و وقتي اين كارها را انجام ميدهم چه حس خوبي به من دست ميدهد وقتي اين كار را انجام بدهيد پس از يك مدتي ممکن است به تو پيشنهادي داده شود يا كسي سر راه تو قرار بگيرد كه تو را به خواسته وهدفت نزديگتر كند و در ادامه به هدف خودت برسي و مطمن باش كه ميرسي اين مهم نيست كه تو دوست خوبم چه آرزوي داري فقط بايد مدام به هدف خود فکر كني و ان رادر ذهنت تصور كنيد به شما دوست عزيز قول مي دهم كه اگر اين كار را بکني ۱۰۰ ./. به آرزوي خودت ميرسي.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: جذب سریع ثروت

نوع فایلنویسنده: servatavar.com

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴۲

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب جذب سریع ثروت

نظرات