دانلود کتاب مسیر خلق ثروت

تاریخ انتشار : 5 سپتامبر 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان مسیر خلق ثروت

توضیحات:
چرا برای پول درآوردن اقدام نمی کنید؟
ما همه این طور بزرگ شده ایم که سعی کنیم تقصیر را به گردن کس دیگری بیندازیم. چه مادر و پدرمان باشد، چه اقتصاد و چه این حزب و آن حزب … مهم نیست چه کسی. مشکل این است که وقتی این کار را بکنید،در نهایت حس می کنید که کنترل زندگی تان به دست شما نیست. پس وقتی در زندگی تان مسئولیت می پذیرید، آن وقت می توانیدشروع کنید به در اختیار گرفتن کنترل آن بخش هایی که مشکل دارد. چیزی که متوجه شده ایم این است که مهم نیست مردم به شما چه بگویند یا با شما چه بکنند. مهم نیست که شرایط اقتصادی چه بکند. مهم نیست که رییس تان چه بکند. مهم نیست که فرزندان تان چه می کنند. مهم این است که شما در پاسخ به کاری که می کنند چه جوابی می دهید و این است که نتیجه ی شما را ایجاد می کند. بزرگ ترین چیزی که جلوی رسیدن اکثر افراد را به موفقیت می گیرد، این است که فکر می کنند در بعضی موارد کافی نیستند.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: مسیر خلق ثروت

نوع فایلنویسنده: دکتر حسن زهدی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت درزندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۸۸

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب مسیر خلق ثروت

 

کتاب های مشابه:

+ تبدیل رویا به ثروت – برای دریافت نسخه اصلی این کتاب کلیک کنید

نظرات