دانلود کتاب رهنما پاسخی به پرسش های دخترانه

تاریخ انتشار : 16 سپتامبر 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان رهنما پاسخی به پرسش های دخترانه

توضیحات:

۱. به دختربودنِ خود ببالید.

زمانی، غالب جامعة عرب، زن را مایة عار م می دانست و از دختر، نفرت داشت و حتى او را زنده به گور می ساخت.  در چنین محیطى، اسلام جایگاه انسانىِ زن را اِحیا کرد و او را ریحانه، یعنى شاخه گلى ظریف، نامید. یکى از ارمغانهاى زیباى پیامبر شخصیت دادن به دختر و زن است؛ بدان حدکه ایشان میفرمودند:
“دختران خجسته اند و دوست داشتنی.” “بهترین فرزندان شما، دخترانتان می باشند.” ” از خوش قدمی زن این است که نخستین فرزندش دختر باشد.”

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: رهنما پاسخی به پرسش های دخترانه

نوع فایلنویسنده: محمدباقر پورامینی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی مشترک

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴۱

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب رهنما پاسخی به پرسش های دخترانه

نظرات