دانلود کتاب والدین و روان شناسی کودک و نوجوان

تاریخ انتشار : 16 سپتامبر 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان والدین و روان شناسی کودک و نوجوان

توضیحات:
رشد فرد از تشكيل نطفه تا پايان عمر به مراحل معين و مشخصي تقسيم مي شود كه هريك ويژگي ها و خصوصياتي دارند. مراحل رشد در جنبه هاي مختلف زندگي به صورت متوالي و پي در پي پديدار مي شود. چنانكه راه رفتن كودك از مراحل نشستن، خزيدن، چهار دست و پا رفتن، ايستادن و بالاخره راه رفتن تشكيل مي شود، در مورد سخن گفتن(تكلّم) نيز اين توالي و جريان مرحله اي ديده مي شود؛ بدين ترتيب كه كودك ابتدا الفاظي نامفهوم را بيان مي كند ، سپس واژه ها را بطور ناقص ادا مي نمايد، سپس كلمه را به كار مي برد و آنگاه به جمله سازي مي پردازد. موضوع مراحل رشد در طول دو قرن اخير از نظر صاحبنظران روان شناسي رشد و تعليم و تربيت به صورت علمي تر و مشخص تري مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته است.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: والدین و روان شناسی کودک و نوجوان

نوع فایلنویسنده: عبدالله شیرانی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳۷۶

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب والدین و روان شناسی کودک و نوجوان

نظرات