دانلود کتاب دنیای پس از مرگ

تاریخ انتشار : 20 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان دنیای پس از مرگ

توضیحات:

شخصیت و تفکر فلسفی مترلینگ
موریس مترلینگ اساسا یک اندیشمند است و نه یک فیلسوف در معنای عام و رایج آن. می دانیم که میان آن دو تفاوت بزرگی است: یک دانشمند ( دارای اطلاعات فلسفی) به مسائل فلسفه از دیدگاه خاصی می نگرد یعنی اینکه آن مسائل را در ترازوی افکار و اندیشه های شخص خودش سبک و سنگین می کند و لزوما از اصول تبیین و توجه فلسفی پیروی نمی نماید. چون اندیشه ای تغییر پذیر دارد، لذا بی اراده دچار تعارض گویی می شود.

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: دنیای پس از مرگ

نوع فایلنویسنده: موریس مترلینگ

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۹۹

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب دنیای پس از مرگ

نظرات