دانلود کتاب الهی نامه

تاریخ انتشار : 20 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان الهی نامه

توضیحات:
الهی راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر.
الهی یا من یعفو عن الکثیر و یعطی الکثیر بالقلیل از زحمت کثرتم وارهان و رحمت وحدتم ده.
الهی سالیانی می پنداشتم که ما حافظ دین توایم استغفرک اللهم در این لیله الرغائب هزار و سیصد و نود فهمیدم که دین تو حافظ ما است احمدک اللهم
الهی چگونه خاموش باشم که دل در جوش و خروش است و چگونه سخن گویم که خرد مدهوش و بیهوش است.

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: الهی نامه

نوع فایلنویسنده: استاد حسن زاده آملی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴۳

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب الهی نامه

نظرات