دانلود کتاب انسان از مرگ تا برزخ

تاریخ انتشار : 20 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان انسان از مرگ تا برزخ

توضیحات:
دنیا هنوز نتوانسته است به راز حیات و پیدایش موجود زنده پی ببرد؟ نتوانسته است بفهمد چگونه می شود موجود زنده ای که ترکیبات بدن او ( از قبیل آب، خاک، آهک و مواد معدنی دیگر) که به اندازه معینی است، هنگامی که مرگش فرا می رسد، بدون آن که از ترکیبات جسمانی او چیزی کم شود، از حرکت و جنبش باز می ماند؟
در همین ” بدن” که قرن ها است دانشمندان، روی آن کار می کنند و با وسایل و ابزار دقیق فنی به مطالعات و موشکافی های عمیق علمی پرداخته و در اعماق آن فرو رفته اند، با این حال به بسیاری از اسرار آن نتوانسته اند پی ببرند!

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: انسان از مرگ تا برزخ

نوع فایلنویسنده: نعمت اله صالحی حاجی آبادی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۹۲

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب انسان از مرگ تا برزخ

نظرات