دانلود کتاب قران و فروپاشی ابرقدرتها

تاریخ انتشار : 20 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان قران و فروپاشی ابرقدرتها

توضیحات:

از دکتر شریعتی کتابی به یادگار مانده است که می توان آن را یکی از بهترین تفسیرهای عصری زمان وی دانست. او در ابتدای کتاب می گوید:” درس امشب از یک سوره قران است، و نشان دهنده آن است که گویی هم اکنون نازل شده و خطاب به مسلمین هم اکنون دنیاست و شان نزولش به وضعی است که مسلمانان دنیا در حال حاضر دارند و آن سوره روم است که یک پیام شگفت انگیز زنده و نیرومندی به همه روشنفکران مسئول زمان ماست، روشنفکر مسئول جامعه مسلمانی که می کوشد تا مسلمانان را در این درگیریها و جبهه گیریهای نیرومند جهان، راه نجات بیاموزد.

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: قران و فروپاشی ابرقدرتها

نوع فایلنویسنده: داود بهرامی سیاوشانی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۹۷

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب قران و فروپاشی ابرقدرتها

نظرات