دانلود کتاب مناظره خداگراها و داروینیسم گراها

تاریخ انتشار : 20 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان مناظره خداگراها و داروینیسم گراها

توضیحات:
سوال: آیا خداوند که طراح عالم و سازنده آن است، اینگونه جهان را طراحی و ساخته است؟ اصلا شدنی است که یک موضوع بشری فقط اثراتی در همان حوزه داشته باشد؟ و … نظام مدرن در تقسیم بندی معرفت، ضربه بسیار شدیدی به دانشمندان زده است، و اکثر آن ها تا آخر عمرشان، گیج و مبهوت و عاجر از پاسخ دادن به سوالات مهم بشریت ، باقی می مانند، چون هیچگاه ذهن جزنگر نمی تواند بر کلیت چیزی مشرف شود و..
اما از خود بپرسید سود اصلی این نوع نظام آموزشی و پژوهشی را چه کسانی می برند؟ کسانی که می خواهند با کوچک کردن دیگران گالیور باشند صهیونیستها و فرعون ها و متکبران دنیا، که جایگاه خود  را به همچون سایر انسان ها که برتر از آن ها تا درجه خدایی تعریف کرده اند.

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: مناظره خداگراها و داروینیسم گراها

نوع فایلنویسنده: شهروز حسنی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۷۵

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب مناظره خداگراها و داروینیسم گراها

نظرات