دانلود کتاب نیایش دکتر شریعتی

تاریخ انتشار : 20 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان نیایش دکتر شریعتی

توضیحات:
خدایا عقیده مرا از دست عقده ام مصون بدار.
خدایا، به من قدرت تحمل عقیده ” مخالف” را ارزانی کن.
خدایا! رشد عقلی و علمی مرا از فضیلت ” تعصب: ، ” احساس” و ” اشراق” محروم نساز.
خدایا! مرا همواره، آگاه و هوشیار دار، تا پیش از شناختن” درست” و ” کامل” کسی یا فکری – مثبت یا منفی- قضاوت نکنم.
خدایا! جهل آمیخته با خود خواهی و حسد، رایگان، ابزار قتاله دشمن، برای حمله به دوست نسازد.
خدایا ! شهرت، منی را که‌” می خوام باشم” قربانی منی که ” می خواهند باشم” نکند.
خدایا! مرا بخاطر حسد، کینه و غرض، عمله آماتور ظلمه مگردان.
خدایا! مرا از فقر ترجمه و زبونی تقلید نجات بخش تا قالبهای ارثی را بشکنم تا در برابر ” قالب ریزی” غرب، بایستم و تا – همچون این ها و آن ها- دیگران حرف نزنند و من فقط دهنم را تکان دهم!

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: نیایش دکتر شریعتی

نوع فایلنویسنده: ناشناس

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۲

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب نیایش دکتر شریعتی

نظرات