دانلود کتاب نیایش های تنهایی محی الدین فرهمند

تاریخ انتشار : 20 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان نیایش های تنهایی محی الدین فرهمند

توضیحات:

ما به نیروی عشق نیاز داریم، مشکلات بشریت با سلاح و نیروهای نظامی قابل حل نیست، چون خشونت از ذاتیات بشر و انسانیت ما نیست.
خدایا!
از دوستان که به حقیقت عشق می اندیشند تو حمایت کن و از کسانی هم که نمی کنند حمایت کن. چون انسان جزی از روح تو و حقیقت است.
خدایا!
دستان که برای نوازش بی نوایان می جنبد قداست به او جنای کوه دارد و دستان که با قلم به بی نوایان نوازش می کند وجودیت در قلب انسان دوستان دارد.

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: نیایش های تنهایی محی الدین فرهمند

نوع فایلنویسنده: ناشناس

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳۴

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب نیایش های تنهایی محی الدین فرهمند

نظرات