دانلود کتاب زن مظلوم همیشه تاریخ ( جلد چهارم)

تاریخ انتشار : 21 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان زن مظلوم همیشه تاریخ ( جلد چهارم)

توضیحات:
حمایت اسلام از زن
در دستگاه عظیم آفرینش اگر چه هر کس و همه چیز زوج آفریده شده و در اصل خلقت آثار حقوق و دیگر جهات تفاوتی میان جنس نر و ماده نیست، ولی به طور طبیعی زمینه های معقولی برای ایجاد تفاوت وجود دارد که قابل انکار نیست. البته در طول تاریخ افراد و گروه های بسیاری هم بوده اند که به دیگران- به ویژه زنان- بر اساس منافع شخصی یا گروهی با دید غیرمنصفانه و یا مظلومانه و به دور از تعهد و مسئولیت پذیری، نگرسته و از انان سو استفاده های ناجوان مردانه کرده اند، چه بسیار افرادی که زن را برای هوس بازی های خود نگه داشته و مانند بندگان و بردگان با او رفتار می نمودند. با این تفاوت که برده با پول آزاد می شود ولی زن همیشه در قید اسارت و بندگی باقی می ماند.

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: زن مظلوم همیشه تاریخ ( جلد چهارم)

نوع فایلنویسنده: آیت الله محمدرضا نکونام

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۶۲

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب زن مظلوم همیشه تاریخ ( جلد چهارم)

نظرات